برچسب: محمد رضا سنگری

نشست علمی مکتب شدن مکتب ادبی جلسه دوم

دومین نشست علمی با موضوع “مکتب شدن مکتب ادبی (سیری در بنیان‌های فلسفی و معرفتی فرآیند تحقق مکتب‌های هنری و ادبی)" برگزار می‌شود.

امر عامه‌پسند و رمان‌های عامه‌پسند ایرانی واقعا موجود!

نشست علمی «مبانی رمان عامه‌پسند ایرانی؛ رویکردها، ابعاد و مسائل » توسط گروه ادبیات اندیشه پژوهشگاه در فضای مجازی برگزار شد.

بررسی فعالیت‌های گروه ادبیات اندیشه در روزگار کرونایی

دکتر محمدرضا سنگری، مدیرگروه ادبیات اندیشه پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه از کم و کیف فعالیت‌های این گروه در ایام کرونا می‌گوید.

نشست علمی بازتاب کودتای ۱۲۹۹ در ادبیات

نشست “بازتاب کودتای ۱۲۹۹ در ادبیات“ از سلسله نشست‌های واکاوی کودتای سال ۱۲۹۹ توسط گروه ادبیات اندیشه پژوهشگاه به صورت مجازی برگزار می‌شود.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی