برچسب: محمد رضا سنگری

بررسی فعالیت‌های گروه ادبیات اندیشه در روزگار کرونایی

دکتر محمدرضا سنگری، مدیرگروه ادبیات اندیشه پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه از کم و کیف فعالیت‌های این گروه در ایام کرونا می‌گوید.

نشست علمی بازتاب کودتای ۱۲۹۹ در ادبیات

نشست “بازتاب کودتای ۱۲۹۹ در ادبیات“ از سلسله نشست‌های واکاوی کودتای سال ۱۲۹۹ توسط گروه ادبیات اندیشه پژوهشگاه به صورت مجازی برگزار می‌شود.

کرونا دقیقا کیست؟

دکتر محمدرضا سنگری مدیر گروه ادبیات اندیشه پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی کرونا کیست؟ نگفتم کرونا چیست؟ که مرا با چیستی آن...

نشست نقد و بازکاوی کتاب وقتی دلی برگزار شد

نشست علمی «بررسی نظریه روایت داستانی از امر تاریخی؛ برپایه نقد و بازکاوی کتاب وقتی‌دلی»، آذرماه جاری با حضور دکتر سنگری، دکتر مطهری‌نیا، شهسواری و شاه‌آبادی برگزار ‌شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی