نشست علمی واکاوی رمان های ترجمه شده فلسطینی برگزار می شود

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، نشست علمی با موضوع “واکاوی رمان های ترجمه شده فلسطینی، با تمرکز بر رمان بازگشت به حیفانوشته غسان کنفانی توسط گروه ادبیات اندیشه پژوهشگاه با همکاری اندیشکده ادبیات پایداری به صورت حضوری و مجازی برگزار می‌شود.

این نشست علمی با حضور دکتر محمدرضا سنگری، دکتر فرامرز میرزایی (عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس) و دکتر انسیه سادات هاشمی (عضو هیئت علمی دانشگاه تهران) برگزار خواهد شد.

دبیر علمی این نشست، دکتر محمدحسن شاهنگی می‌باشد.

نشست علمی با موضوع “واکاوی رمان های ترجمه شده فلسطینی، با تمرکز بر رمان بازگشت به حیفا” روز یکشنبه مورخ ۳ تیر ماه ۱۴۰۳ ساعت ۱۰:۰۰ به صورت حضوری در سالن جلسات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به نشانی: تهران، خیابان شهید احمد قصیر، کوچه پژوهشگاه و همچنین به صورت مجازی تحت نرم افزار اسکای‌روم برگزار می‌شود.

همچنین علاقه مندان می توانند جهت حضور آنلاین در این نشست اینجا کلیک نمایند.