برچسب: محمدعلی اسدی نسب

تدبر در آیات قرآن انجام یکی از واجبات است

گفتگو روزنامه قدس با حجت‌الاسلام دکتر محمدعلی اسدی‌نسب عضو هیأت علمی گروه قرآن‌پژوهی پژوهشگاه

مبانی هستی شناختی مدیریت در قرآن کریم

کرسی علمی ترویجی «مبانی هستی شناختی مدیریت در قرآن کریم» توسط گروه تخصصی علوم انسانی قرآنی پژوهشکده حکمت و دین پژوهی پژوهشگاه، روز چهارشنبه مورخ ۲۹ آبان‌ماه در سالن فرهنگ  پژوهشگاه دفتر قم برگزار شد.

کرسی ترویجی مبانی هستی شناختی مدیریت در قرآن کریم برگزار می...

کرسی ترویجی مبانی هستی شناختی مدیریت در قرآن کریم به همت گروه تخصصی علوم انسانی قرآنی پژوهشگاه در قم برگزار می شود.

محمدعلی اسدی نسب

دانشیار گروه قرآن پژوهی پژوهشکده حکمت و دین پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی حوزه تمحّض: مبانی و منطق فهم- تقسیر عرفانی حوزه تمحض دوم:‌ تفسیر عرفانی...

استلزامات پذیرش ربوبیت الهی در عرصه حیات سیاسی

کرسی علمی- ترویجی “توحید ربوبی و برون‌دادهای آن در پاسخ به مسائل سیاسی” توسط گروه قرآن‌پژوهی پژوهشکده حکمت و دین‌پژوهی پژوهشگاه برگزار شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی