برچسب: محمدعلی اسدی نسب

چهارمین جلسه از سلسله سخنرانی‌های آنلاین ایران- روسیه برگزار می‌شود

چهارمین جلسه از سلسله سخنرانی‌های آنلاین ایران- روسیه، با موضوع “آشنایی با فلسفه تفسیر عرفانی قرآن مجید” توسط پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و بنیاد مطالعات اسلامی روسیه به صورت مجازی برگزار می‌گردد.

گزارشی از یک مناظره

گزارشی از یک مناظره یادداشت صوتی حجت الاسلام محمد علی اسدی نسب عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در جریان سفر به استان البرز...

کرسی ترویجی کاربرد سیاق در برداشت‌های سیاسی از قرآن

برگزاری کرسی علمی ترویجی توسط گروه قرآن‌پژوهی پژوهشگاه به صورت مجازی

کرسی ترویجی ناثنویت‌گرایی در فلسفه اجتماعی

کرسی علمی ترویجی به صورت مجازی توسط گروه تخصصی علوم انسانی قرآنی پژوهشگاه برگزار می‌شود.

تدبر در آیات قرآن انجام یکی از واجبات است

گفتگو روزنامه قدس با حجت‌الاسلام دکتر محمدعلی اسدی‌نسب عضو هیأت علمی گروه قرآن‌پژوهی پژوهشگاه

یادداشت هفته

نشست‌های علمی