برچسب: محمدرضا سنگری

نشست زبان و ادبیات فارسی فرصت‌ها و چالش‌ها

نشست زبان و ادبیات فارسی فرصت‌ها و چالش‌ها؛ با تکیه بر کتاب امین زبان پارسی، روز شنبه مورخ ۲۲ تیرماه جاری به همت گروه ادبیات اندیشه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار شد.

بیانیه گام دوم؛ رسالت نخبگان و فرهیختگان دانشگاهی و حوزوی

دکتر محمدرضا سنگری مدیر گروه ادبیات اندیشه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در یادداشتی به بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی پرداخت.

نشست زبان و ادبیات فارسی؛ چالش‌ها و فرصت‌ها برگزار می‌شود

نشست علمی «زبان و ادبیات فارسی؛ چالش‌ها و فرصت‌ها» توسط گروه ادبیات اندیشه پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار خواهد شد.

نشست نقد و تحلیل گونه خاطره با تکیه بر آثار حمید...

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، نشست «نقد و تحلیل گونه خاطره با تکیه بر آثار حمید...

نشست نقد و تحلیل گونه خاطره؛ با تکیه بر آثار حمید...

نشست علمی «نقد و تحلیل گونه خاطره؛ با تکیه بر آثار حمید حسام» توسط گروه ادبیات اندیشه پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه با همکاری موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار خواهد شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی