برچسب: محمدرضا سنگری

بررسی کودتا را باید از دوره مشروطه شروع کرد

نشست علمی با موضوع “بازتاب کودتای ۱۲۹۹ در ادبیات“ توسط گروه ادبیات اندیشه پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه برگزار شد.

انقلاب اسلامی مقطع و فصل جدیدی در ادبیات ماست

نخستین جلسه از ویژه برنامه «رستاخیز واژه‌ها» با موضوع ((تأثیر متقابل انقلاب اسلامی بر شعر و شعر بر انقلاب اسلامی)) از سوی گروه ادبیات اندیشه پژوهشگاه در فرهنگسرای اندیشه برگزار شد.

نشست علمی تاثیر متقابل انقلاب اسلامی بر شعر و شعر بر...

برگزاری سلسله نشست‌هایی در فرهنگ‌سرای اندیشه با همکاری گروه ادبیات اندیشه پژوهشگاه با موضوع رستاخیر واژه‌ها - خدمات متقابل اسلام و هنر

محمدرضا سنگری رئیس اندیشکده ادبیات پایداری حوزه هنری شد

طی حکمی از سوی رئیس حوزه هنری، دکتر محمد‌رضا سنگری مدیر گروه ادبیات اندیشه پژوهشگاه به سمت ریاست «اندیشکده ادبیات پایداری» حوزه هنری منصوب شد.

رنج‌هایی که پیغمبر(ص) کشید

گفتگو با دکتر محمدرضا سنگری مدیر گروه ادبیات اندیشه پژوهشگاه درباره رنج‌هایی که پیغمبر اکرم(ص) در دوران دعوت مردم به اسلام تحمل کردند

یادداشت هفته

نشست‌های علمی