برچسب: محمدرضا سنگری

رأی ندادن، در میدان قاتلان شهیدان بازی کردن است

تازه‌ترین یادداشت دکتر محمدرضا سنگری مدیر گروه ادبیات اندیشه پژوهشگاه در خصوص اهمیت انتخابات و حضور در پای صندوق‌های رای.

سیاستگذاری ادبیات در دولت سیزدهم

نشست علمی «سیاستگذاری ادبیات در دولت سیزدهم» توسط گروه ادبیات اندیشه پژوهشگاه با حضور محمدرضا سنگری، محمدحسن زورق، محسن پرویز، مهدی کاموس و احمد شاکری برگزار شد.

نشست علمی سیاستگذاری ادبیات در دولت سیزدهم

نشست علمی سیاستگذاری ادبیات در دولت سیزدهم توسط گروه ادبیات اندیشه پژوهشگاه برگزار می شود

نسبت علوم شناختی با ادبیات و هنر

نشست علمی با موضوع “علوم شناختی و ادبیات“ به همت گروه ادبیات اندیشه پژوهشگاه به صورت مجازی برگزار شد.

نشست علمی علوم شناختی و ادبیات

به همت گروه ادبیات اندیشه پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه، نشستی با موضوع “علوم شناختی و ادبیات“ به صورت مجازی برگزار می‌شود.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی