برچسب: محصولات تراریخته

نشست تخصصی حکم شرعی مصرف محصولات تراریخته برگزار می‌شود

دبیرخانه همایش ملی فقه مهندسی ژنتیک و محصولات تراریخته وابسته به پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی،‌ سومین نشست تخصصی خود را با عنوان حکم شرعی مصرف محصولات تراریخته"، از پیش نشست‌های همایش ملی فقه مهندسی ژنتیک با حضور اساتید و صاحبنظران این حوزه در شهر مقدس قم برگزار می‌کند."

نشست تخصصی «اصل جواز تصرف در طبیعت»

به همت دبیرخانه همایش ملی فقه مهندسی ژنتیک و محصولات تراریخته وابسته به پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، نشست تخصصی اصل جواز تصرف در طبیعت"، در دفتر قم پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار می‌شود."

یادداشت هفته

نشست‌های علمی