برچسب: محسن پرویز

داستان‌نویسی ما با موضوعات سیاسی، ضداستبدادی و تجددخواهی شروع می‌شود

نشست نقد و بررسی کتاب «شب دنیا» رمانی از گروه ادب و هنر مرکز پژوهش‌های جوان پژوهشگاه، روز چهارشنبه مورخ 17 بهمن‌ماه جاری در خبرگزاری فارس برگزار شد.

رمان «شب دنیا» در خبرگزاری فارس نقد و بررسی می‌شود

به همت مرکز پژوهش‌های جوان وابسته به این پژوهشگاه و همکاری خبرگزاری فارس، نشست نقد و بررسی آخرین اثر کامران پارسی‌نژاد با عنوان «شب دنیا» برگزار می‌شود.

نشست چیستی، ضرورت و مراتب گذار خاطره به داستان برگزار شد

گروه ادبیات اندیشه پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، نشست علمی با عنوان چیستی، ضرورت و مراتب گذار خاطره به داستان را برگزار نمود.

نشست چیستی، ضرورت و مراتب گذار خاطره به داستان برگزار می‌شود

گروه ادبیات اندیشه پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، نشست علمی با عنوان چیستی، ضرورت و مراتب گذار خاطره به داستان را برگزار می‌‌نماید.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی