برچسب: قطب علمی فلسفه دین

نشست علمی «کرونا و مسئله حضور خدا» برگزار شد

به همت قطب علمی فلسفه دین اسلامی و گروه علمی منطق فهم دین پژوهشگاه نشست علمی «کرونا و مسئله حضور خدا» با ارائه حجت الاسلام و المسلمین حمیدرضا شاکرین برگزار شد.

کرونا و بحران سبک زندگی

جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنیم و حتی در مواردی کل جامعه انسانی، تا ارتباط با محیط اطرافمان، ارتباط با خدا، و حتی لحظات تنهایی‌مان و بسیاری دیگر از شئون حیات آدمی در گستره این شیوه و سبک زندگی قرار دارد.

نشست علمی مجازی پیامدهای الهیاتی کرونا برگزار شد

نشست علمی مجازی با عنوان «پیامدهای الهیاتی کرونا» توسط قطب علمی فلسفه دین اسلامی پژوهشگاه و با مشارکت گروه منطق فهم دین به صورت مجازی برگزار شد.

نظام معرفتی و فلسفی بشر بعد از کرونا دگرگون می‌شود

دکتر علیرضا قائمی نیا در گفتگویی گفت:‌نظام معرفتی و فلسفی بشر بعد از کرونا دگرگون می‌شود

یادداشت هفته

نشست‌های علمی