برچسب: فاطمه فلاح تفتی

اصرار بر بی‌حجابی در صورت دانستن ضوابط شرعی موجب مسئولیت دولت...

کرسی علمی ترویجی «حاکمیت و حجاب» توسط حلقه مطالعات خانواده مرکز مطالعات بینارشته‌ای با همکاری گروه فرهنگ پژوهی پژوهشگاه برگزار شد.

کرسی ترویجی “حاکمیت و حجاب” برگزار می‌شود

کرسی علمی- ترویجی “ حاکمیت و حجاب”، توسط حلقه مطالعات خانواده مرکز مطالعات بینارشته‌ای با همکاری گروه فرهنگ‌پژوهی پژوهشگاه برگزار می‌گردد.

کتاب بررسی فقهی و حقوقی حاکمیت، حجاب و عفاف منتشر شد

کتاب بررسی فقهی و حقوقی حاکمیت، حجاب و عفاف به قلم سرکار خانم فاطمه فلاح تفتی به زیور طبع آراسته شد.

عرضه کتاب حاکمیت حجاب و عفاف در نمایشگاه کتاب سی و...

” حاکمیت حجاب و عفاف ” عنوان کتاب گروه مطالعات زن و خانواده مرکز مطالعات بینارشته‌ای پژوهشگاه است که برای اولین بار توسط سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و به قلم فاطمه فلاح تفتی منتشر شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی