برچسب: غلامرضا پیوندی

رویکرد حزبی مدیران موجب طرد برخی نخبگان شد

گفت وگو با حجت‌الاسلام دکتر غلامرضا پیوندی مدیر گروه فقه و حقوق پژوهشگاه

کرسی علمی ترویجی مسولیت کیفری ناشی از سرایط دادن بیماری‌های مسری

کرسی علمی ترویجی با موضوع “مسولیت کیفری ناشی از سرایط دادن بیماری‌های مسری“ توسط گروه فقه و حقوق اسلامی پژوهشگاه به صورت مجازی برگزار میشود.

نسخه معنوی رویارویی با بحران کرونا

یادداشتی از حجت‌الاسلام دکتر غلامرضا پیوندی عضو هیات علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

موضوع‌شناسی فساد اقتصادی و تبیین مصادیق آن

در راستای برگزاری همایش بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و توسعه علوم انسانی، نشست علمی با عنوان "موضوع شناسی فساد اقتصادی؛ گامی نخست در بیانیه گام دوم" برگزار شد.

نشست علمی موضوع شناسی فساد اقتصادی برگزار می‌شود

در راستای برگزاری همایش «بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و توسعه علوم انسانی» به همت گروه فقه و حقوق اسلامی پژوهشگاه برگزار می‌شود.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی