برچسب: علی ذوعلم

کرسی ترویجی رابطه تاریخ و کلام

گروه تاریخ و تمدن پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کرسی ترویجی رابطه تاریخ و کلام" را روز چهارشنبه مورخ ۱۹ مهرماه جاری برگزار می‌نماید."

نشست “آتش به اختیار؛ مخاطبان و راهبردها”

گروه فرهنگ‌پژوهی پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، نشست آتش به اختیار؛ مخاطبان و راهبردها" را روز چهارشنبه مورخ ۱۴ تیر ماه جاری برگزار می‌نماید."

جایگاه شهید مصطفی خمینی مغفول مانده است

دومین نشست خبری کنگره بزرگداشت منزلت و خدمات علمی و انقلابی شهید آیت‌الله سیدمصطفی خمینی(ره)" صبح روز چهارشنبه مورخ 30 فروردین جاری در سالن جلسات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار شد."

دومین کنفرانس خبری “کنگره نکوداشت منزلت و خدمات علمی و انقلابی...

دومین کنفرانس خبری کنگره نکوداشت منزلت و خدمات علمی و انقلابی شهید آیت‌الله مصطفی خمینی(ره)" با موضوع اعلام برنامه‌های این کنگره در روز چهارشنبه مورخ ۳۰ فرودین ماه جاری در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار می‌گردد."

دومین کنفرانس خبری “کنگره نکوداشت منزلت و خدمات علمی و انقلابی...

دومین کنفرانس خبری کنگره نکوداشت منزلت و خدمات علمی و انقلابی شهید آیت‌الله مصطفی خمینی(ره)" با موضوع اعلام برنامه‌های این کنگره در روز چهارشنبه مورخ 30 فرودین ماه جاری در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار می‌گردد."

محبوب ترین

داغ ترین خبر