برچسب: عدالت اجتماعی

نقش مردم و گروه‌های اجتماعی در بسترسازی و تحقق تدابیر عدالت...

برگزاری نشست علمی توسط اندیشکده عدالت مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با همکاری گروه سیاست پژوهشگاه به صورت مجازی

عدالت اجتماعی در درمان کرونا؛ موفقیت نظام اسلامی

یادداشتی از حجت الاسلام محمد عابدی عضو هیات علمی گروه قرآن‌پژوهی پژوهشگاه

روح دولتی بر سند پیشرفت حاکم است

نشست اندیشه‌ورزی «جایگاه عدالت اجتماعی در سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» برگزار شد.

بررسی جایگاه عدالت اجتماعی در سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

نشست اندیشه‌ورزی «جایگاه عدالت اجتماعی در سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» با حضور اساتید حوزه و دانشگاه، دانشجویان و دانش‌پژوهان برگزار ‌می‌شود.

سیدکاظم سیدباقری

دانشیار گروه سیاست پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی   حوزه تمحض: فقه سیاسی دریافت رزومه:CV SayedBagheri پست الکترونیکی:  sbaqeri86@yahoo.com   سوابق شغلی ردیف نام سازمان یا مؤسسه مدت اشتغال نوع فعالیت عنوان شغلی...

یادداشت هفته

نشست‌های علمی