برچسب: طلبه مجته

تدریس فقه تخصصی نظام‌ساز در حوزه

رییس شورای حوزه‌های علمیه استان تهران با تاکید بر لزوم احیای سبک سامرایی که مبتنی بر نقش فعال و مولد خود طلاب در پژوهش بود، از آغاز تدریس فقه تخصصی نظام‌ساز در حوزه علمیه امام رضا(ع) خبر داد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی