برچسب: سید مجید امامی

فهم انتخابات ذیل ارتباطات سیاسی

صد و نود و هفتمین جلسه شورای علمی گروه مطالعات فرهنگی و اجتماعی مرکز پژوهش‌های جوان وابسته به پژوهشگاه با حضور دکتر سیدمجید امامی برگزار شد.

برخی می‌گویند ما در تسخیر لانه جاسوسی اشتباه کردیم!

یکصد و نود و پنجمین جلسه شورای علمی گروه مطالعات فرهنگی و اجتماعی مرکز پژوهش‌های جوان وابسته به پژوهشگاه با حضور دکتر سیدمجید امامی برگزار شد.

نشست روانشناسی و تربیت سایبر برگزار می‌شود

نشست "روانشناسی و تربیت سایبر " توسط مرکز مطالعات فضای مجازی پژوهشگاه با مشارکت نهاد کتابخانه‌‌های عمومی کشور با حضور اساتید این حوزه برگزار خواهد شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی