برچسب: سیاست جنایی افتراقی

کرسی علمی ترویجی سیاست جنایی افتراقی(مطالعه موردی یقه سفیدی)

به همت گروه فقه و حقوق پژوهشکده حکمت و دین‌پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کرسی علمی ترویجی سیاست جنایی افتراقی(مطالعه موردی یقه سفیدی)، روز سه شنبه مورخ ۱۳ تیرماه جاری در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی دفتر قم برگزار می‌شود.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی