برچسب: رضا رسولی

هنری مثل داستان به موضوعاتی همچون نماز بدهکار است

یکصد و پنجاه و هشتمین جلسه شورای علمی گروه ادب و هنر مرکز پژوهش‌های جوان وابسته به پژوهشگاه با حضور و سخنرانی دکتر رضا رسولی محقق و پژوهشگر حوزه ادبیات برگزار شد.

نجات جهان از طریق خدای خفته در درون!

‌نشست تخصصی«معنای زندگی درافکار و آثارپائولو کوئیلو» روز ‌شنبه مورخ 8 دی‌ماه جاری در جلسه شورای علمی گروه ادب و هنر مرکز پژوهش‌های جوان برگزار شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی