برچسب: رئالیسم

کرسی علمی ترویجی نقد و بررسی نظریه رئالیسم شبکه‌‌ای برگزار شد

گروه معرفت‌شناسی پژوهشکده حکمت و دین‌پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کرسی علمی ترویجی "نقد و بررسی نظریه رئالیسم شبکه‌‌ای" را برگزار نمود.

کرسی علمی ترویجی “نقد و بررسی نظریه رئالیسم شبکه‌‌ای” برگزار می‌شود

گروه معرفت‌شناسی پژوهشکده حکمت و دین‌پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کرسی علمی ترویجی "نقد و بررسی نظریه رئالیسم شبکه‌‌ای" را با ارایه آقای دکتر ابراهیم دادجو روز دوشنبه مورخ ۲ بهمن‌ماه جاری برگزار می‌نماید.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی