برچسب: حج

نتایج مقاومت و نمایش اقتدار

دکتر محمد ملک‌زاده عضو هیأت علمی گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ اندیشه اسلامی در یادداشتی به نتایج مقاومت جمهوری اسلامی ایران پرداخت.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی