برچسب: حجیت ذاتی

حجیت سنت، ذاتی است/ تبیین رابطه قابلی پیامبر (ص) در وحی...

حجت‌الاسلام قاسم ترخان ضمن رد رابطه فاعلی قرآن و پیامبر(ص) و تاکید بر رابطه قابلی گفت: رابطه پیامبر با قرآن بر اساس اعتقاد ما فاعلی نیست بلکه قابلی است؛ اما این قابلیت مانند طوطی نیست که هر چه به او بگویند تکرار کند بلکه حکایت از سعه وجودی دارد که پیامبر در مرتبه‌ای از حیث هستی‌شناسی قرار گرفته که توان تحمل وحی را دارد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی