برچسب: توسعه تفسیر سیاسی

نشست نقش انقلاب اسلامی در آسیب‌شناسی و توسعه تفسیر سیاسی برگزار...

پیش‌نشست بیست و چهارم همایش نقش انقلاب اسلامی در تأسیس و توسعه علوم انسانی توسط گروه قرآن‌پژوهی و با همکاری سیاست پژوهشگاه برگزار می‌شود.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی