برچسب: تعامل

کرسی علمی ترویجی تعامل روشنفکری دینی با جمهوری اسلامی برگزار شد

کرسی علمی ترویجی “تعامل روشنفکری دینی با جمهوری اسلامی” روز  یکشنبه مورخ ۱۵ بهمن‌ماه جاری توسط گروه سیاست پژوهشکده نظام­‌های اسلامی درسالن فرهنگ پژوهشگاه دفتر قم برگزار شد.

کرسی علمی ـ ترویجی تعامل روشنفکری دینی با جمهوری اسلامی ایران...

به همت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کرسی علمی ترویجی تعامل روشنفکری دینی با جمهوری اسلامی ایران، روز یکشنبه مورخ ۱۵ بهمن‌ماه جاری در قم برگزار می‌شود.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی