کرسی علمی ترویجی تعامل روشنفکری دینی با جمهوری اسلامی برگزار شد

به گزارش اداره روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کرسی علمی ترویجی “تعامل روشنفکری دینی با جمهوری اسلامی” روز یکشنبه مورخ ۱۵ بهمن‌ماه جاری توسط گروه سیاست  پژوهشکده نظام­‌های اسلامی درسالن فرهنگ پژوهشگاه دفتر قم برگزار شد.

دکتر مسعود پورفرد، عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در ابتدای این کرسی علمی به عنوان ارائه دهنده بحث، گفت: در این پژوهش تلاش می شود تا تعامل روشنفکری دینی ارگانیک وغیرارگانیک باساختار قدرت سیاسی بر اساس چارچوب والگوی بازخوداندیشی از طریق روش‌شناسی اسکینر در خصوص افعال گفتاری روشنفکران دینی با ساختار سیاسی قدرت تفسیر شود.

وی افزود: نکته حائز اهمیت گفتمان‌های مختلف روشنفکری دینی در رابطه با ساختار قدرت سیاسی است که در این میان گفتمان مسلط روشنفکری دینی  یعنی متجدد در عصر جمهوری اسلامی ایران مورد کنکاش وبررسی قرار گرفته ونشان داده شده صورت‌بندی مورد نظر در تحقیق یعنی روشنفکری دینی متجدد چگونه تعامل با ساختار قدرت در سطح کلان داشته است. آنگاه در مورد مقطع مورد نظر(دهه شصت تادهه هشتاد)درباره ساختار قدرت سیاسی توضیح داده شده است که چرا ساختار قدرت سیاسی چالش و درگیری با روشنفکری دینی متجدد داشته است.

پورفرد همچنین گفت: در واقع ساختار قدرت سیاسی از طریق برخوردهای هشدار دهنده و مداراگونه از یک سوی و یا به تعبیر دیگر رفتارهای سیاسی نظام مند و از سوی دیگر رفتار نیروهای خودسر و سلیقه ای به اسم حمایت از نظام جمهوری اسلامی ایران در حالیکه غیر نظام مند تلقی می شوند، روشنفکران دینی متجدد را که اقدامات گفتاری فرهنگی-اجتماعی انجام می‌دادند را به ورطه موضع گیری و بازتولید جدید واکنش غیرفرهنگی کشاندند.

عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی بیان کرد: در این میان ساختار قدرت سیاسی برخورد اصلاحی با روشنفکران دینی متجدد را همراه با سیاست صبر و متانت پیشه خود کرد ولی برخورد تندرو‌ها و نیروهای خودسر و سلیقه ای  آنان را به وادی مخاطره آمیز روشنفکران غیر ارگانیک سوق داد. هرچند که این روشنفکران نیز تا حدودی مقصر بودند و از تعهد در حیطه فرهنگی خود خارج شدند و رویکرد سیاسی در عمل پیشه کردند.

در ادامه این کرسی حجت الاسلام دکتر سیدکاظم سیدباقری و دکتر عبدالوهاب فراتی به نقد مطالب ارائه شده پرداختند.