برچسب: ایران و روسیه

عرفان اسلامی فرهنگ و تمدن‌ساز است

اولین جلسه از سلسله سخنرانی‌های آنلاین ایران- روسیه، با موضوع “آشنایی با عرفان اسلامی” به صورت مجازی برگزار گردید.

دومین جلسه از سلسله سخنرانی‌های آنلاین ایران- روسیه برگزار می‌شود

دومین جلسه از سلسله سخنرانی‌های آنلاین ایران- روسیه، با موضوع “آشنایی با نسخه‌های خطی ایرانی - اسلامی” توسط پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و بنیاد مطالعات اسلامی روسیه به صورت مجازی برگزار می‌گردد.

سلسله سخنرانی‌های آنلاین ایران- روسیه برگزار می‌شود

اولین جلسه از سلسله سخنرانی‌های آنلاین ایران- روسیه، با موضوع “آشنایی با عرفان اسلامی” توسط پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و بنیاد مطالعات اسلامی روسیه به صورت مجازی برگزار می‌گردد.

طرح‌های مشترک پژوهشگاه با آکادمی علوم روسیه در همکاری با بنیاد...

طرح‌های مشترک پژوهشگاه با آکادمی علوم روسیه در همکاری با بنیاد مطالعات اسلامی روسیه

یادداشت هفته

نشست‌های علمی