برچسب: انقلاب اسلامی

چرخش مدیریتی جوان‌گرایانه در انقلاب

«بیانیّۀ گامِ دوّمِ انقلاب» از زاویۀ استقرارِ «دولتِ جوانِ حزب‌اللهی»: در تازه‌ترین یادداشت مهدی جمشیدی عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

تیغ انقلاب‌زدگی برگردن انقلاب

معمولاً محافظه‌کاری به‌عنوان مهم‌ترین دشمن انقلاب در نظر گرفته می‌شود. محافظه‌کاران همیشه در برابر انقلاب ایستاده‌اند و به قول معروف محافظه‌کاری قتلگاه انقلاب است.

کرسی علمی ترویجی نگاهی به جغرافیای پزشکی و اپیدمی‌ها

کرسی علمی ترویجی با موضوع “نگاهی به جغرافیای پزشکی و اپیدمی‌ها (با تاکید بر COVIDE19)“ توسط گروه مطالعات انقلاب اسلامی پژوهشگاه به صورت مجازی برگزار شد.

کرسی بحران کرونا و احیاء کارکرد دفاعی و امنیتی مرزها برگزار...

کرسی علمی ترویجی بحران کرونا و احیاء کارکرد دفاعی و امنیتی مرزها توسط گروه مطالعات انقلاب اسلامی پژوهشگاه و به صورت مجازی برگزار شد.

پرچم عدالت را زمین بگذاریم، ریاکاران دست می‌گیرند

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت: اگر کارِ جدیِ تئوریک درخصوص عدالت اتفاق نیفتد دچار مشکل می‌شویم و فقر تئوریک عدالتخواهی را به بیراهه می‌برد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی