برچسب: انقلاب اسلامی

حماسه ۹دی، به عنوان انقلاب سوم مردم ایران در تاریخ جاودانه...

یادداشتی از حجت الاسلام دکتر محمد ملک‌زاده عضو هیأت علمی گروه سیاست پژوهشگاه

کارنامه دولت کودتای سوم اسفند بررسی شد

پنجمین نشست علمیِ واکاوی کودتای سال ۱۲۹۹ به صورت کرسی علمی ترویجی با موضوع “بررسی کارنامه دولت کودتای سوم اسفند سال ۱۲۹۹“ برگزار شد.

کرسی ترویجی بررسی کارنامه دولت کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹

پنجمین نشست علمیِ واکاوی کودتای سال ۱۲۹۹ به صورت کرسی علمی ترویجی با موضوع “بررسی کارنامه دولت کودتای سوم اسفند سال ۱۲۹۹“ توسط گروه مطالعات انقلاب اسلامی برگزار می‌شود.

ارتش مدرن ابزاری برای سرکوب اعتراضات مردمی

یکی از نکات اصلی درباره کودتا این است که برخی از رضاخان تعریف می‌کنند و آنرا فرد ملی می‌دانند و پیشرفت کشئور را محصول وی می‌دانند.

کرسی ترویجی پیامدهای کودتای سال ۱۲۹۹

برگزاری چهارمین نشست علمیِ واکاوی کودتای سال ۱۲۹۹ به صورت کرسی علمی ترویجی با موضوع “پیامدهای کودتای سال ۱۲۹۹“ توسط گروه مطالعات انقلاب اسلامی

یادداشت هفته

نشست‌های علمی