برچسب: انقلاب اسلامی

کرسی ترویجی پژوهش و افزایش اعتماد به نفس ملی برگزار شد

کرسی ترویجی «اعتماد به‌ نفس ملی دانش‌‌بنیان» با ارایه‌ی محسن ردادی عضو هیأت علمی پژوهشگاه برگزار شد.

کرسی ترویجی پژوهش و افزایش اعتماد به نفس ملی

کرسی ترویجی “پژوهش و افزایش اعتماد به نفس ملی” توسط گروه مطالعات انقلااب اسلامی با همکاری گروه فرهنگ‌ پژوهی پژوهشگاه برگزار می‌شود.

کرسی ترویجی بررسی نظری نظریه انقلاب اسلامی

کرسی علمی- ترویجی با موضوع «بررسی نظری نظریه انقلاب اسلامی» توسط گروه ادبیات اندیشه با همکاری اندیشکده ادبیات پایداری برگزار می شود.

کتاب رجال زادگی: زمینه‌ها، عوامل و راهبردهای پیشگیری منتشر شد

کتاب رجال زادگی: زمینه‌ها، عوامل و راهبردهای پیشگیری اثر حجت‌الاسلام علی ذوعلم و آقای دکتر محسن ردادی منتشر شد.

فلسطین بعد از آتش بس

نشست علمی «فلسطین بعد از آتش بس» توسط گروه مطالعات انقلاب اسلامی پژوهشگاه دکتر ابوالفضل عمویی برگزار شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی