برچسب: انتشارات برگزیده حوزوی

کلید سخن درباره دانش فلسفه عرفان، شناخت اجمالی ماهیت دانش است

آیین اختتامیه هجدهمین دوره همایش کتاب سال حوزه با شش اثر قابل تقدیر و تحسین از پژوهشگاه و برگزیده شدن سازمان انتشارات آن به پایان رسید.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی