برچسب: الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

رویکرد پروژه‌ای به انقلاب اسلامی منجر به عرفی‌گرایی و نزدیک شدن...

حجت‌الاسلام دکتر سید سجاد ایزدهی رئیس پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه در گفتگویی به بررسی رویکرد پروژه‌ای به انقلاب اسلامی پرداخت.

جایگاه عدالت در سند پایه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

حجت الاسلام محمد ملک‌زاده: عضو هیات علمی گروه سیاست دبیر نشست   همان‌طور که در جریان هستید «سند پایه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» پس از تلاش‌های مکرر توسط...

ترخان: پایایی و پایداری توسعه در گرو توجه به اهداف و...

کرسی علمی- ترویجی“اصول راهبردهای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بر مبنای نظام سنت‌های الهی” توسط حلقه تخصصی الگوی پایه اسلامی پیشرفت مرکز مطالعات بینارشته‌ای با همکاری گروه تخصصی علوم انسانی قرآنی پژوهشگاه برگزار شد.

کرسی اصول راهبردهای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برگزار می‌شود

کرسی علمی- ترویجی "اصول راهبردهای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بر مبنای نظام سنت‌های الهی”، توسط مرکز مطالعات بینارشته‌ای با همکاری گروه تخصصی علوم انسانی قرآنی پژوهشگاه برگزار می‌گردد.

ذوعلم: تحقق الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مستلزم توجه به تعلیم و...

حجت الاسلام علی ذوعلم عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، در مورد اهمیت نقش تعلیم و تربیت در سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به گفتگو پرداخت.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی