برچسب: اخلاق خانواده

کرسی ترویجی روش شناسی اخلاق خانواده برگزار می شود

کرسی ترویجی روش شناسی اخلاق خانواده با ارائه دکتر محمدرضا جباران در تالار معرفت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی دفتر قم برگزار می شود.

محمدرضا جباران

استادیار گروه اخلاق پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی   حوزه تمحض: اخلاق کاربردی (اخلاق علم، اخلق الاهی) دریافت رزومه:  CV Jabaran پست الکترونیکی: mdrjbn@gmail.com    سوابق شغلی ردیف نام سازمان...

کرسی علمی مقاصد اخلاق خانواده برگزار می‌شود

کرسی علمی- ترویجی "مقاصد اخلاق خانواده”، توسط حلقه تخصصی مطالعات خانواده و الگوی اسلامی پیشرفت مرکز مطالعات بینارشته‌ای پژوهشگاه برگزار می‌گردد.

نشست سیر تحول اخلاق خانواده پس از انقلاب اسلامی برگزار شد

نشست "سیر تحول اخلاق خانواده پس از انقلاب اسلامی" توسط گروه سیاست و با همکاری گروه اخلاق پژوهشگاه برگزار شد.

نشست سیر تحول اخلاق خانواده پس از انقلاب اسلامی برگزار می‌شود

پیش‌نشست بیست و یکم همایش نقش انقلاب اسلامی در تأسیس و توسعه علوم انسانی توسط گروه اخلاق و با همکاری سیاست پژوهشگاه برگزار می‌شود.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی