کتاب سیاست، سرمایه، سینما به قلم سجاد مهرگان منتشر می‌شود

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کتاب «سیاست، سرمایه، سینما» به کوشش پژوهشگر حوزه سینما سجاد مهرگان به زودی منتشر و در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌گیرد.

در مقدمه این کتاب آمده است که: «پارادایم» همسان‌سازی ذهنیت با عینیت است. به زبان ساده‌تر یعنی چیزی که در بیرون می‌بینی با آنچه در ذهنت می‌گذرد یکی باشد؛ مثلا بسیاری هستند که در جغرافیای ایران روزگار می‌گذارند اما همراه بایدها و نباید‌های موجود در فرانسه زندگی می‌کنند. شاید جسمشان در ایران باشد اما ذهنشان در فرانسه زندگی می‌کند. «سینما» در نقش پارادایم در نیم‌قرن گذشته، تجربه‌ی اکثر آدمیان در همه جای دنیا از فهم زندگی را به تجربه‌های تماشای فیلم محدود کرده است. سینما با قدرتی که دارد به نحوی به ساخت فضا در ذهن می‌پردازد که بنا بر گفته‌ی «یوهانی پالاسما» در کتاب معماری تصویر: فضای اگزیستانسیالیسم در سینما، می‌توانیم به آن «فضای ذهنی» بگوییم. یعنی فضایی که در زندگی واقعی وجود ندارد اما به واسطه‌ی فیلم‌ها در ذهن باورپذیر می‌شود و حتی حقیقت زندگی را تعریف می‌کند.

نویسنده در این کتاب با معرفی «فضای ذهنی» به عنوان ابزاری برای هدایت ذهن مخاطب در فیلم به تبیین تاریخی و تحلیلی این موضوع پرداخته است که چگونه کارگردانان و کمپانی‌های معروف فیلمسازی با دست کاری فضای برآمده از فیلم می‌توانند حقایق زندگی ما را تغییر بدهند.

کتاب «سیاست، سرمایه، سینما» از چهار بخش زیر تشکیل شده است:

بخش اول: انسان مدرن و فضا

بخش دوم: سینما و فضا

بخش سوم: فضای معمارانه و سینما

بخش چهارم: کنترل فضای ذهنی مخاطب در فیلم با استفاده از نظام استودیویی

کتاب حاضر با بهره‌گیری از منابع دست اول به بررسی و تبیین مفهوم فضا در دنیای مدرن و در بستر سینما می‌پردازد؛ فضایی که در نسبیت مفهوم  فضا-زمان در سینمای حاضر حضور پر قدرتی دارد و سیاست‌گذاران، تهیه‌کنندگان و کمپانی‌های بزرگ تاریخ سینما سعی کرده‌اند باکنترل این فضا، فضای زندگی انسان مدرن را کنترل کنند.