برچسب: ابوالقاسم مقیمی حاجی

نشست معارفه مدیر و اعضای شورای علمی گروه فلسفه دانشنامه قرآن...

نشست گروه فلسفه دانشنامه قران شناسی، با محوریت معارفه، بیان اهداف، ساختار گروه، معرفی مدیر و اعضای جدید شورای علمی، سه شنبه ۱۲ دی ماه جاری در قم برگزار شد.

دو جلد نخست دانشنامه علوم قرآن منتشر شد

دانشنامه علوم قرآن اسفندماه سال گذشته با حضور آیت الله العظمی مکارم شیرازی و نخبگان حرفه دانشنامه‌نگاری دینی در قم رونمایی و منتشر شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی