جلسات ۵۸۵ تا ۵۸۹ شورای علمی دانشنامه قرآن شناسی برگزار شد

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، به نقل از دبیرخانه شورای علمی پژوهشکده دانشنامه نگاری جلسات مستمر دانشنامه قرآن شناسی با حضور اعضای شورا در قم برگزار شد.

جلسات ۵۸۵ تا ۵۸۹ شورای علمی دانشنامه، صبح جمعه اول مرداد ماه سال جاری، با حضور حضرات آیات و حجج اسلام و المسلمین سید محمد غروی، علی اکبر رشاد، احمد قدسی، ابوالقاسم مقیمی، سعید داودی، اکبر زراعتیان، عبدالرحیم سلیمانی بهبهانی و احمد مهدی زاده به صورت حضوری و مجازی و با رعایت شیوه نامه های بهداشتی در سالن فرهنگ پژوهشگاه دفتر قم برگزار شد.
لازم به ذکر است در این جلسات  مقالات «قرآن و تاریخ» و «فلسفه تاریخ» که تنها مقالات باقیمانده از جلد یک مجلد تاریخ بود مورد بحث و تبادل نظر اعضا قرار گرفته و به تصویب رسید.