رمان یکی از بهترین مجراها برای شناخت جوامع بوده است

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، یکصد و شصت و چهارمین جلسه شورای علمی گروه ادب و هنر مرکز پژوهش‌های جوان وابسته به پژوهشگاه برگزار شد. دکتر حمید عبداللهیان با حضور در این شورا به ایراد سخنانی پرداخت.

عبد اللهیان گفت: کشورهای خاورمیانه هم به دلیل سابقه مشترک تاریخی و هم به دلیل تجربه دینی مشترک بسیار به کشور ما نزدیکند. در سال‌های اخیر به خصوص بعد از سال 2000 اتفاقات و تجربه‌های تازه‌ای در این کشورها روی داد که نتایج و پیامدهای آن در حال ایجاد تغییرات وسیع و عمیق در خاور میانه است.

وی افزود: سقوط دیکتاتوری‌های بزرگ مثل صدام و قزافی و شاه حسین و حسنی مبارک، ظهور انقلاب‌های موسوم به بهار عربی، پیدایش جریان‌های معروف به سلفی‌گری و گسترش وهابیت و داعش، تمایل‌های جدید به تشیع، مطالبات زنان و… نشان می‌دهد که شرایط به سرعت تغییر کرده‌است.

عضو شورای علمی گروه ادب و هنر مرکز پژوهش‌های جوان وابسته به پژوهشگاه ادامه داد: همیشه رمان یکی از بهترین مجراها برای شناخت جوامع بوده است و برای درک بهتر مناسبات جدید در خاور میانه بهترین راه شناخت رمان‌های این کشورهاست.

وی افزود: رمان اجتماعی کشورهای خاورمیانه آیینه تمام‌نمای تغییرات اخیر این کشورهاست. از روی این رمان‌ها می‌توان به تحلیل و بررسی زمینه‌ها و شرایط پیدایش گرایش‌های آزادی خواهانه و تمایل‌های روشنفکرانه از یک طرف و گسترش اندیشه‌های متحجرانه از طرف دیگر ناشی از برخاستن دیکتاتوری‌هایی است که مانع از بروز این اندیشه‌ها شده است.

عبداللهیان در پایان تصریح کرد: در شرایط کنونی مطالبات کشورهای عربی لجام گسیخته و بدون هدف در چند جهت حرکت می‌کند تا بعد از مدتی به تثبیت برسد. دخالت‌های بیگانگان از مواردی است که این توازن‌ها را بر هم می‌زند. نویسندگان خاورمیانه به عنوان بینندگانی تیزبین به واکاوی این تغییر و تحولات در جامعه‌شان پرداخته اند.