اداره نظارت و پیگیری

مصطفی علیخانی

رئیس اداره نظارت و پیگیری

 

اهم وظایف اداره نظارت و پیگیری:

 1. تهیه گزارش نظارتی از بخش‌های مختلف پژوهشگاه و ارائه به رییس حوزه ریاست جهت طرح در مراجع مرتبط؛
 2. طراحی و بروز‌رسانی فرآیند اثربخشی گزارش‌های نظارتی متناسب با تغییرات ساختاری پژوهشگاه؛
 3. پیشنهاد ترکیب و وظایف «کارگروه نظارت » پژوهشگاه، دبیری و برگزاری جلسات کارگروه؛
 4. طراحی و راه‌اندازی سامانه پیشنهادات پژوهشگاه با همکاری بخش‌های ذی‌ربط؛
 5. پیگیری و نظارت در خصوص مکاتبات و ابلاغیه‌های حوزه ریاست، و مصوبات مربوط به هم‌اندیشی فصلانه مدیران پژوهشگاه؛
 6. تهیه گزارش نظارتی از روندها و رویه‌های پژوهشگاه و آسیب‌شناسی و راهکاریابی شایسته به منظور اصلاح و بهسازی آن؛
 7. تهیه گزارش نظارتی، دیده بانی از جلسات شورای گروه‌های علمی و تحریریه مجلات و شوراهای پژوهشکده‌ها، هیأت مدیره‌های مراکز وابسته و سایر جلسات ستادی؛
 8. رسیدگی به مطالبات و دعاوی درون و بیرون پژوهشگاهی، تنظیم گزارش و ارائه به مراجع ذی‌ربط جهت تصمیم‌گیری نهایی؛
 9. توسعه و بهسازی مستمر روشهای انجام وظایف محوله، ارزیابی مستمر و منظم از پیشرفت امور، بکارگیری شیوه‌های جدید فناوری اطلاعات، و ایجاد و بروزرسانی بانک اطلاعاتی و بایگانی مناسب؛
 10. توسعه و بهسازی عملکرد کارکنان از طریق ارزشیابی دقیق، تعیین نقاط ضعف و قوت، معرفی جهت طی دوره‌های آموزشی، تغییر شغل جهت بهبود کارآیی، مشورت و جلب مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها و ارتقاء سطح تحصیلات؛
 11. انجام سایر امور محوله ارجاعی از سوی رییس حوزه ریاست.