سیدمحمدحسن جواهری

دانشیار گروه قرآن پژوهی پژوهشکده حکمت و دین پژوهی

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

حوزه تمحّض: علوم قرآنی

حوزه تمحض دوم: تفسیر زیباشناختی قرآن

دریافت رزومه:    CV Javaheri

پست الکترونیکی: s.javahery@yahoo.com

 

سوابق شغلی

ردیف نام سازمان یا مؤسسه مدت اشتغال نوع فعالیت عنوان شغلی (سمت)
از تا پژوهشی آموزشی اجرایی
مرکز فرهنگ و معارف قرآن 1377 1385 *     پژوهشگر بخش پاسخ به شبهات فرهنگ (پژوهش‌های نوآمد قرآنی)
1 مرکز مطالعات 1381 1384 *     پژوهش و ویرایش فنی- تخصصی
2 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 1382 1389       ویرایش فنی- تخصصی کتب بخش علوم قرآن
4 مرکز فرهنگ و معارف قرآن 1385 1389     * مسئول واحد ترجمه
5 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 1388 تاکنون *     عضو هیئت علمی گروه قرآن‌پژوهی
6 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 1396 تاکنون     * مدیر گروه قرآن‌پژوهی
7 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 1396 1397     * رئیس تحصیلات تکمیلی رشته علوم قرآنی

 

 

وضعیت تحصیلات

 1. حوزوی
مدرک رشته علمی سال دریافت مدرک محل دریافت مدرک توضیحات
سطح سه فقه و اصول و علوم قرآن و تفسیر و حدیث 1383 حوزه علمیه قم دفاع با درجه عالی
سطح چهار فقه و اصول و علوم قرآن و تفسیر و حدیث 1392 حوزه علمیه قم دفاع با درجه عالی

 

 

سوابق و حوزه‌های مطالعاتی و تخصصی

 1. رشته تخصصی
ردیف رشته علمی تخصص مدت مطالعات تخصصی گواهی معتبر
فقه و اصول از سال 1380
علوم قرآن حدود پانزده سال
تفسیر حدود ده سال
ترجمه حدود هشت سال
ادبیات فارسی حدود ده سال
زبان‌شناسی

 

 

 سوابق آموزشی

ردیف عنوان دروس مورد تدریس نام مؤسسه یا دانشگاه یا حوزه علمیه مدت تدریس رتبه علمی توضیحات
1 علوم قرآن مؤسسات وابسته به حوزه علمیه؛ دانشگاه قرآن و حدیث و دانشگاه علوم و معارف قرآن وابسته به اوقاف سال ها تخصصی مدرسه علمیه الهادی؛ مؤسسه بنت الهدی؛ مرکز تربیت مدرس حضرت صدیقه کبری (سلام الله علیها)؛ مرکز تخصصی رکن الهدی کرمان و …
2 تفسیر مؤسسات وابسته به حوزه علمیه؛ دانشگاه قرآن و حدیث دو سال تخصصی, ارشد و  دکتری
4 روش تحقیق حوزه خواهران یک سال نیمه تخصصی
5 اصول و مبانی ترجمه قرآن دانشگاه علوم و معارف قرآن یازده سال تخصصی
6 اصول و مبانی ترجمه مؤسسه تحقیقاتی جواد الائمه نه سال تخصصی
7 علوم قرآن مدرسه علمیه الهادی یکسال نیمه تخصصی
8 ادبیات مرکز تخصصی مهدویت چهار سال تخصصی
9 فن ترجمه دانشکده علوم قرآن دو سال تخصصی
10 اعجاز دانشکده علوم قرآن دو سال تخصصی

 

 

جوایز علمی

ردیف نام جشنواره رتبه عنوان تحقیق/ مقاله و . . . .
1 کتاب فصل (نهمین) شاسته تقدیر درسنامه ترجمه (اصول، مبانی و فرایند ترجمه قرآن کریم)
2 کتاب سال حوزه علمیه قم (دوازدهمین دوره) شایسته تقدیر درسنامه ترجمه (اصول، مبانی و فرایند ترجمه قرآن کریم)
3

ز) همکاری علمی ـ اجرایی با مراکز و مؤسسات

ردیف نوع همکاری مؤسسه یا مرکز مربوط سال توضیحات
1 پژوهشگر مرکز فرهنگ و معارف قرآن، پژوهش‌های نوآمد قرآنی 77 ـ 85
2 پژوهشگر (تدوین مقاله) مؤسسه فقه اهل البیت (ع)
3 تدوین مقاله و کتاب مرکز مطالعات  80 ـ 83
4 تدریس و آموزش با بسیاری از مؤسسات
5 ویرایش تخصصی متون تخصصی علوم قرآن پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 82ـ 88
6 مسئولیت واحد ترجمه مرکز فرهنگ و معارف قرآن 85ـ 88

 

 

 سوابق تحقیقاتی و فعالیت‌های علمی ـ  جنبی

 1. تحقیقات اتمام‌یافته/ منتشر شده
ردیف عنوان تحقیق نوع تحقیق: تألیف/ تدوین/ تحقیق/ ترجمه/ متن درسی/ تصحیح انتقادی و . . . تاریخ اتمام محل انتشار یا ارائه (نام ناشر)
1 دانستنی‌های علوم قرآن تالیف 1377 قیام
3 ابوبکر تألیف 1379 مؤسسه گرگان
2 غلط‌های رایج و دانستنی‌های نگارش تالیف و تحقیق 1380 انتشارات عرش اندیشه
4 جستاری در وحی و نزول قرآن تحقیق و تدوین 1383 مرکز مطالعات
5 پرسمان علوم قرآن (سطح 1) تالیف 1384 پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامی
6 حکایات دیده‌های برزخی تالیف 1384 دارالحسنین
7 درسنامه ترجمه (اصول، مبانی و فرایند ترجمه قرآن کریم) تالیف و تصنیف 1387 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
9 درسنامه نگارش و ویرایش تالیف 1387 شخصی/ ارائه مجازی
10 شرح دعای ندبه تالیف 1388 شخصی
11 ترجمه قرآن تدوین ادامه دارد
13 روش شناسی ترجمه قرآن کریم تألیف و تصنیف 1390 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
14 اعجاز و تحدی تالیف 1397 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
15 اعجاز تاثیری و بیانی قرآن کریم تالیف 1392 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
16 اعجاز علمی و تشریعی قرآن کریم تالیف 1394 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
17 کنکاشی در ترجمه‌هی قرآنی معاصر نظارت بر تألیف (نویسنده اصلی: معصومه غلامی) 1394 نشر مجمع ذخائر اسلامی

 

 1. تحقیقات در دست اجرا
ردیف عنوان تحقیق نوع تحقیق: تألیف/ تدوین/ تحقیق/ ترجمه و . . . تاریخ شروع محل ارائه
فلسفه علوم قرآن تالیف 1396 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
تحریف‌ناپذیری و برهان تاریخی تألیف 1397 شخصی
نقد تفسیر قرآن بر پایه ترتیب نزول تألیف 1397 شخصی
باز خوانی برخی مباحث قرائات و قاریان قرآن تألیف 1396 شخصی- ادامه دارد

 

 

 1. مقالات تألیفی (برای مجلات، دانشنامه‌ها، همایش‌ها، مجموعه‌ها، ISI، ISC)
ردیف عنوان مقاله نوع مقاله: تألیف/ تحقیق/ ترجمه و… تاریخ اتمام محل انتشار یا ارائه

(نام مجله یا مجموعه مربوط)

1 73 مقاله (مدخل) فرهنگ فقه:

1. اسب دوانی؛ 2. باب جبرئیل؛ 3. بیع مجازفه؛ 4. بیع؛ 5. پرتاب؛ 6. پوسیدگی؛ 7. تبلیغ؛ 8. تخم؛ 9. تسلیت؛ 10. تسمیع؛ 11. تعنیت؛ 12.           تقیه؛ 13. تلعثم؛

14. تلقیح مصنوعی؛ 15. تمتعه؛ 16.            تمرین؛ 17. توحید؛ 18.            تیر؛ 19. ثریا؛ 20. جامد؛ 21. جدی؛ 22. جفر؛ 23. جواب؛ 24. حجاز؛ 25. حدا؛ 26. حمره مشرقیه؛ 27. خاویار؛ 28. خرط؛ 29. خمر؛  30. دانق؛ 31. دوشیدن؛ 32.            دیوار؛ 33. راه؛ 34. رمایه؛ 35. ریا؛ 36. زباله؛ 37. ستون؛ 38. سلاح؛ 39. سمعه؛ 40.        سوسک؛ 41. شراب. 42. شیر؛ 43. صرف؛ 44. ضروری؛ 45. عجز؛ 46.            عدالت؛ 47. عهد؛ 48. غسل میت؛ 49. قتل صبر؛ 50. قدرت؛ 51. قدم؛ 52. قرص؛ 53. قناعت؛ 54. کنیز؛ 55. کیلجه؛ 56.            مجثمه؛ 57.           مرغابی؛ 58. مزبله؛ 59. مسجد رد الشمس؛ 60.            مسجد فتح؛ 61. مصبوره؛ 62. مقام ابراهیم (ع)؛ 63. مقام جبرئیل؛ 64. من؛ 65. میت؛ 66. نارنج؛ 67. ناودان؛ 68. نشّ؛ 69.            نماز  آیات؛ 70.       نماز استخاره؛ 71. نماز استیجاری؛ 72. نماز باران؛ 73. وزن؛

تالیف 1382 فرهنگ فقه ـ موسسه فقه اهل البیت (ع)
2 آداب خوردن و آشامیدن در اسلام تحقیق و تألیف 1382 مجله یاس دو شماره
3 جستاری در چگونگی نزول قرآن تحقیق و تدوین 1382 پاسدار اسلام ش 285
4 ثقلین دو گوهر گرانبها تحقیق و تالیف 1383 مرکز مطالعات
5 پیامبر (ص) و دریافت وحی تحقیق و تألیف 1383 کیهان- سایت اندیشه
6 انس با قرآن تحقیق و تألیف 1384 کیهان
7 دین و پاسخ‌گویی به انتظارات بشر تحقیق و تدوین 1385 سایت دفتر
8 پژوهش در اصول، مبانی و فرآیند ترجمه قرآن تحقیق و تدوین 1385 پژوهش و حوزه، 19ـ20 و رایحه
9 مقاله ترجمه تحقیق و تدوین 1386 دایره المعارف قرآن کریم مرکز فرهنگ و معارف قرآن
10 پژوهش در انواع ترجمه قرآن تحقیق و تدوین 1386 پژوهش‌های قرآنی 42ـ43
11 ابهام‌شناسی در ترجمه قرآن تحقیق و تدوین 1387 پژوهش‌‌های قرآنی
12 مبانی ترجمه قرآن تألیف 1389 دانشنامه جهانی شیعه و قرآن- لندن
13 نقد نظریات بهائیت در مورد اعجاز قرآن تحقیق و تألیف 1389 مجله نقدو نظر
14 بازخوانی نظریه صرفه تألیف 1391 مجله علمی – پژوهشی قبسات
15 قاموس‌شناسی و تحلیل واژگان قرآن تألیف 1391 مجله علمی- تخصصی بینات
16 دلالت امی بودن پیامبر(ص) بر اعجاز قرآن تألیف 1391 همایش جریان شناسی نومعتزلیان پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
17 بررسی نظریه خطابی در باره اعجاز تأثیری قرآن کریم تألیف 1393 مجله علمی – پژوهشی قبسات
18 تجلی متنی خدا در قرآن تألیف 1395
19 واکاوی ملاک تحدی در قرآن و نقد منطق تنزلی تألیف 1395 فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهش‌های قرآنی
20 برهان تاریخی بر تحریف ناپذیری قرآن کریم تألیف 1398 همایش بزرگداشت مرحوم آیه الله فاضل لنکرانی
21 مهندسی حجاب در عصر نبوی تألیف 1397 مجموعه مقالات؛ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
22 اعجاز شبکه معارفی و تشریعی تألیف 1398 قبسات- در انتظار چاپ
23 قرینه زمان نزول و خطای راهبردی در فهم مفسر تألیف 1398
24 بررسی چالش‌های تفسیری «کما أنزل» در روایات تألیف 1398
25 نقد نظریه تفسیر بر پایه ترتیب نزول تألیف 1398 معارف قرآنی در لیست انتشار
26 مقاله تفسیر نمونه تألیف 1389 دانشنامه قرآن پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
27 مقله تفسیر تبیان تألیف 1392 دانشنامه قرآن
28 مقاله تفسیر مجمع‌البیان تألیف 1393 دانشنامه قرآن

 

 1. حضور در کرسی‌های نظریه‌پردازی، نوآوری، نقد و مناظره علمی
ردیف موضوع نوع کرسی نوع فعالیت امتیاز کسب‌شده سال توضیحات
1 زبان‌شناسی و ترجمه نقد و ارزیابی هم‌اندیشی تخصصی
2

 

 

 1. حضور در همایش‌ها/ جلسات و هم‌اندیشی‌های تخصصی/ کارگاه‌های علمی/ جلسات نقد کتاب و . . .
ردیف نام همایش/ هم‌اندیشی/ کارگاه/جلسه نوع همکاری دانشگاه یا مؤسسه مربوط سال توضیحات
1 ترجمه آزاد کمیته فنی و تخصصی مرکز فرهنگ 1386
2 نقد مقالات کمیته فنی و تخصصی مرکز فرهنگ 1387
3 نشست علمی امکان سنجی تأسیس روش در تفسیر قرآن دبیر علمی سالن کنفرانس پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامی 1388
4 نشست ترجمه (رویکردهای جدید در ترجمه قرآن) کارشناس مدعو ایکنا 1388
5 نشست  علوم انسانی در گفتمان دینی (جامعیت چهار وجهی بودن زبان قرآن) ناقد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 1390
6 کارگاه قرآن پژوهی کارشناس نمایشگاه بین المللی قرآن کریم 1390
7 کرسی اعجاز شبکه معارفی و تشریعی ارائه دهنده مؤسسه فقهی ائمه اطهار 1396
8 کرسی مهندسی حجاب در عصر نبوی ارائه دهنده پژوهشگاه فررهنگ و اندیشه اسلامی 1397
9 کارگاه قرآن پژوهی کارشناس نمایشگاه بین المللی قرآن کریم 15/5/ 90

 

 1. استفاده از فرصت‌های مطالعاتی
ردیف کشور مقصد دانشگاه یا مؤسسه مبدأ سال توضیحات
1 دوره دانش افزایی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 1391
2

 

 1. اجرای طرح‌های علمی ابتکاری ویژه (مانند طراحی تحقیق کلیدی، تأسیس مجلّه، تأسیس انجمن علمی، راه‌اندازی سایت علمی و . . .)
ردیف عنوان طرح ابتکاری دانشگاه یا مؤسسه مربوط سال توضیحات
1 راه‌انداری سایت تخصصی ترجمه قرآن کریم مرکز فرهنگ 1388 مقدمات انجام شده و در راه ‌تکمیل و ارائه است و نمای کلی فعلاً روی سایت مرکز فرهنگ موجود است.
2
3

 

 

 1. اجرای سخنرانی و مصاحبه علمی
ردیف عنوان سخنرانی/ مصاحبه دانشگاه یا مؤسسه مربوط سال توضیحات
1 هیئت‌های مذهبی مساجد، حسینیه ها و … زیاد
2 ده ها مصاحبه علمی در موضوعات تخصصی (ترجمه، علوم قرآن و …) ایکنا، ایسنا و … 1386 به بعد با جستجوی نام این جانب  در اینترنت به راحتی در دسترس قرار می گیرد.
3

 

 1. راهنمایی پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها
ردیف عنوان پایان‌نامه/ رساله دانشگاه یا مؤسسه مربوط مقطع تحصیلی سال
1 متنوع حدود بیست عنوان وزارت فرهنگ و ارشاد ـ نمایشگاه تهران مشاوره دکتری و کارشناسی ارشد
2 روش‌شناسی التحقیق فی کلمات القرآن الکریم دانشگاه معارف کارشناسی ارشد 1391-1392
3 اعجاز علمی از دیدگاه نومعتزلیان حوزه علمیه قم سطح 3 حوزه 1391-1392
4
5

 

 

 1. سایر موارد:

ویرایش فنی- تخصصی ده ها کتاب و مقاله از جمله:

 1. هرمنوتیک و منطق فهم دین، ربانی گلپایگانی، مرکز مطالعات؛
 2. تاریخ تفسیر، علی اکبر بابایی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه؛
 3. مکاتب تفسیری، علی اکبر بابایی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه؛
 4. روش تفسیر قرآن، همو و دیگران، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه؛
 5. آسیب‌شناسی جریان‌های تفسیری، محمد اسعدی و همکاران، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه؛
 6. چند معنایی در قرآن کریم، سید محمود طیب حسینی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه؛
 7. حمل قرآن، ، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه؛
 8. تفسیر تطبیقی آیات ولایت، نجارزادگان، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه؛
 9. معرفت و جامعه، حفیظ الله فولادی، ، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه؛
 10. تاریخ تشیع، رمضان محمدی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه؛
 11. نابرابری و ستم جنسی، بستان، ، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه؛
 12. روش‌های آسیب‌زا در تربیت، قائمی مقدم، ، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه؛
 13. بررسی مسائل تربیتی جوانان در روایات، حسینی زاده و حاجی ده‌آبادی، ، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه؛
 14. سیره تربیتی پیامبر ص و اهل بیت علیهم السلام، حسینی زاده، ، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه؛
 15. تهیه و ساخت آزمون جهت گیری مذهبی با تکیه بر اسلام،‌ آذربایجانی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه؛
 16. خانواده در نگرش اسلام و روان شناسی، سالاری فر، ، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه؛
 17. تحقیقی در نهضت عاشورا، مرکز مطالعات؛
 18. نقش معلم در تربیت دینی، داوودی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه؛