کرسی علمی ترویجی معیارهای عدالت سیاسی از منظر شهید صدر برگزار می‌شود

به گزارش اداره روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کرسی علمی ترویجی “معیارهای عدالت سیاسی از منظر شهید صدر” به همت حلقه تخصصی عدالت‌پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و با همکاری مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، روز دوشنبه مورخ ۹ بهمن‌ماه جاری راس ساعت ۱۶:۰۰ در ساختمان مرکزی پژوهشگاه برگزار خواهد شد.

در این کرسی علمی که با ارایه دکتر محمدحسین جمشیدی برگزار می‌شود، دکتر ابراهیم برزگر و دکتر شریف لک‌زایی نیز به عنوان ناقد حضور دارند.

کرسی علمی ترویجی “معیارهای عدالت سیاسی از منظر شهید صدر” روز دوشنبه مورخ ۹ بهمن‌ماه جاری از ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰ در محل ساختمان مرکزی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به نشانی: خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر، کوچه پژوهشگاه (۲)، طبقه دوم، سالن جلسات پژوهشگاه برگزار خواهد شد.