کرسی گذر از ذات‌مندی ارسطویی به فطرت مندی قرآنی

کرسی علمی- ترویجی “ گذر از ذات‌مندی ارسطویی به فطرت‌مندی قرآنی”
برگزار کننده: گروه کلام با همکاری گروه تخصصی علوم انسانی قرآنی پژوهشکده حکمت و دین‌پژوهی پژوهشگاه

ارائه دهنده: حجت‌الاسلام دکتر محمدتقی سهرابی‌فر
ناقدان: دکتر عبداله نصری و حجت‌الاسلامدکتر قاسم ترخان
دبیر علمی: حجت‌الاسلام محمد کاشی‌زاده
تاریخ و ساعت برگزاری: یکشنبه 26 خرداد ماه جاری از ساعت 10:30 تا 12:30

مشاهده خبر برگزاری:   ذات‌مندی ارسطویی با دین ناسازگار است

دریافت فایل صوتی:  صوت کرسی گذر از ذات‌مندی ارسطویی به فطرت مندی قرآنی – محمدتقی سهرابی‌فر

گزارش محتوایی کرسی: گزارش محتوایی کرسی علمی گذر از ذات‌مندی ارسطویی به فطرت مندی قرآنی