فهم انتخابات ذیل ارتباطات سیاسی

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، صد و نود و هفتمین جلسه شورای علمی گروه مطالعات فرهنگی و اجتماعی مرکز پژوهش‌های جوان وابسته به پژوهشگاه برگزار شد. دکتر سیدمجید امامی در این شورا به ایراد سخنانی پرداخت.

سیدمجید امامی گفت: یک بخش ماجرا در بازخوانی تاریخ انتخابات تکنیک‌های مخاطب‌پژوهی است که امکان تصرف در انتخاب و تصمیم مردم را به شدت افزایش داده است همان باعث شده که توییتر با طبقه‌بندی رفتار مخاطبان و ارائه گزارش به کمپین ترامپ، به آنها این امکان را داد که متناسب با هر گروه شهروندان آمریکایی تبلیغات خاصی را طراحی کنند و در انتخابات نتیجه بگیرند.

وی افزود: با نظر به این نکته باید موضوع نقش‌آفرینی بیگ دیتاهای شبکه‌های اجتماعی در آینده و در واقع امکان تصرف و استفاده از گونه‌شناسی مخاطبان را به مخاطب گوشزد کنیم. اینکه بر اساس تحلیل و تفسیر این بیگ‌دیتاها، قدرت اقناع کمپین‌های تبلیغاتی خود را بالا ببرند و با کاربست این قدرت، بر ذهن مخاطب اثر بگذارند.

عضو شورای علمی گروه مطالعات فرهنگی و اجتماعی مرکز پژوهش‌های جوان تصریح کرد: انتخابات باید ذیل ارتباطات سیاسی فهم شود. به نوعی ما باید مدل ارتباطات سیاسی مطلوب (سواد ارتباطات سیاسی) را دربیاوریم.

دکتر امامی ادامه داد: در ذیل همین بحث باید از این نکته سخن بگوییم که ما باید چگونه از دانش ارتباطات برای جهت‌دهی به افکار عمومی استفاده کنیم؟ در مورد انتخابات صرفا نباید از منظر تهدید زا بودن به آن نگاه کرد به هر حال انتخابات در هر کشوری یکی از مصادیق مهم و جدی جشن سیاسی در آن کشور محسوب می شود و می‌توان به آن از منظر فرصت زا بودن نیز نگاه کرد و سویه‌های مثبتی نسبت به آن روا داشت.