سیدعباس موسویان

استاد گروه اقتصاد اسلامی پژوهشکده نظام‌های اسلامی

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

 

حوزه تمحض: مالی و بانکداری اسلامی

دریافت رزومه:CV Mosavian

پست الکترونیکی:  samosavian@yahoo.com

 

سوابق شغلی

ردیف نام سازمان یا مؤسسه مدت اشتغال نوع فعالیت عنوان شغلی (سمت)
از تا پژوهشی آموزشی اجرایی
1 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 1376 1377 P   P مدیر گروه اقتصاد
2 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 1377 1383     P رئیس پژوهشکده نظام‌های اسلامی
3 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 1379 1379     P مسؤول دفتر قم
4 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 1379 1382 P   P سردبیر فصلنامه اقتصاد اسلامی
5 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 1383 1386 P   P مدیر گروه اقتصاد
6 جامعه المصطفی العالمیه 1383 1388 P   P مدیر گروه فقه اقتصادی
7 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 1383 تاکنون P   P جانشین‌ مدیر ‌مسؤول مجله اقتصاد اسلامی
8 دانشگاه امام صادق (ع) 1391 تاکنون   P   مدیر گروه معارف اسلامی و مدیریت مالی

 

وضعیت تحصیلات

 1. حوزوی
مدرک رشته علمی سال دریافت مدرک محل دریافت مدرک توضیحات
سطح چهار (دکتری) تفسیر و علوم قرآن 1382 مرکز تخصصی تفسیر و علوم قرآنی حوزه علمیه قم
سطح چهار (دکتری) فقه اقتصادی 1384 حوزه علمیه قم

 

 1. دانشگاهی
مدرک علمی سال دریافت مدرک محل دریافت درک رشته اصلی تحصیلی گرایش تحصیلی توضیحات
کارشناسی

کارشناسی‌ارشد

 

1373

1375

دانشگاه مفید

دانشگاه شهید بهشتی

اقتصاد نظری

علوم اقتصادی

 سوابق و حوزه‌های مطالعاتی و تخصصی

 1. رشته تخصصی
ردیف رشته علمی تخصص مدت مطالعات تخصصی گواهی معتبر
1 علوم اقتصادی اقتصاد اسلامی  
2 علوم اقتصادی بانکداری اسلامی
3 علوم اقتصادی بازارهای مالی اسلامی
4 تفسیر و علوم قرآنی تفسیر آیات اقتصادی
5 علوم اقتصادی فقه اقتصادی

 

 1. آشنایی با زبان‌های خارجی
ردیف نام زبان خارجی توان استفاده از متون تخصصی میزان توان برای ترجمه میزان توان برای مکالمه توضیحات
1 انگلیسی متوسط ضعیف ضعیف
2 عربی عالی خوب متوسط
 1. مهارت‌های غیرمطالعاتی (رایانه و . . . )
ردیف نوع تخصص مدت سابقه گواهی معتبر توضیحات
1
2
3

 

سوابق آموزشی

ردیف عنوان دروس مورد تدریس نام مؤسسه یا دانشگاه یا حوزه علمیه مدت تدریس رتبه علمی توضیحات
1 شرح لمعه مدرسه امام باقر(ع) 1370-1373 مربی شش ترم
2 اصول فقه مظفر مدرسه امام باقر(ع) 1370-1373 مربی شش ترم
3 فقه (مکاسب) جامعه ‌المصطفی العالمیه 1381 ـ 1379 مربی پنج ترم
4 اصول (حلقه ثالث شهید صدر) جامعه ‌المصطفی العالمیه 1383 ـ 1381 مربی چهار ترم
5 الگوهای بانکداری بدون ربا دانشگاه مفید 1387_1385 استادیار     پنج ترم
6 فقه معاملات جدید جامعه ‌المصطفی العالمیه 1385 ـ 1383 استادیار سه ترم
7 فقه معاملات بانکی مرکزآموزش بانک مرکزی 1390 ـ 1383 استادیار ده ترم
8 ابزارهای مالی اسلامی(صکوک) دانشگاه شهید بهشتی 1386-1385 استادیار دو ترم
9 ابزارهای مالی اسلامی (صکوک) مرکز آموزش بانک مرکزی 1389-1386 استادیار شش ترم
10 فقه معاملات جدید و بانکی مرکز تخصصی قضا 1387 ـ 1384 استادیار پنج ترم
11 مبانی فقهی بانکداری اسلامی موسسه عالی بانکداری 1388 استادیار یک ترم
12 فقه مالی (2) کارشناسی دانشگاه امام صادق (ع) 1390 – 1388 دانشیار سه ترم
13 فقه مالی (3) (ارشد) دانشگاه امام صادق (ع) 1394- 1388 دانشیار شش ترم
14 فقه بازار سرمایه (دکتری) دانشگاه امام صادق (ع) 1390- 1388 دانشیار دو ترم
15 فقه الاقتصاد (دکتری) دانشگاه امام صادق (ع) 1393- 1388 دانشیار سه ترم
16 تامین مالی پروژه ‌(دکتری) دانشگاه تربیت مدرس 1394-1392 دانشیار دو ترم
17 فقه الاقتصاد (ارشد) موسسه امام خمینی (ره) 1393-1392 دانشیار یک ترم
18 بانکداری اسلامی (ارشد) موسسه عالی بانکداری (واحد تبریز) 1393-1394 دانشیار دو ترم
19 بانکداری بین الملل اسلامی (ارشد) موسسه عالی بانکداری (واحد تبریز) 1393-1394 دانشیار دو ترم
20 حقوق مالی (دکتری) دانشگاه تهران (پردیس فارابی) 1393-1394 دانشیار یک ترم

 

جوایز علمی

ردیف نام جشنواره رتبه عنوان تحقیق/ مقاله و . . . .
کتاب سال حوزه / 1382 برگزیده بانکداری اسلامی
کتاب سال جمهوری اسلامی ایران/ 1382 برگزیده ربا (کار گروهی)
اولین جشنواره آثار اقتصاد اسلامی برگزیده بانکداری اسلامی
اولین جشنواره علامه طباطبایی برگزیده بانکداری اسلامی
کتاب سال حوزه برگزیده ربا (کارگروهی)
دومین جشنواره بین‌المللی فارابی / سال 87 رتبه دوم ابزارهای مالی اسلامی(صکوک)
اولین جشنواره بازار سرمایه ایران/1388 برگزیده ابزارهای مالی اسلامی(صکوک)
کتاب سال حوزه/ 1386 رتبه اوّل رساله سطح چهار (احکام فقهی اوراق بهادار)
پژوهشگر نمونه استان قم/ 1386 رتبه اوّل پژوهشگر نمونه
اولین جشنواره مطبوعات اسلامی رتبه اول آثار اقتصادی جایگزینی نظام مشارکت
دومین جشنواره مطبوعات اسلامی رتبه سوم اعتبار در حساب‌ جاری مشارکتی در بانکداری اسلامی
سومین جشنواره اقتصاد اسلامی رتبه اوّل حوزه‌های فقاهتی و عرصه‌های کارشناسی بانکداری اسلامی
دومین جشنواره مطبوعات اسلامی رتبه اول حوزه‌های فقاهتی و عرصه‌های کارشناسی بانکداری اسلامی
دومین جشنواره اقتصاد اسلامی برگزیده ارزیابی سپرده‌های بانکی و پیشنهاد سپرده‌های جدید
دومین جشنواره فارابی/ سال 87 کرسی ممتاز کرسی نقد نظریه ربا در قرض‌های تولیدی و تجاری
کنگره دین‌پژوهان برگزیده ابزارهای مالی اسلامی(1)
نخستین دوره جشنواره دوسالانه مجلات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزیده مقاله طراحی سپرده‌های جدید در بانکداری بدون ربا
پنجمین جشنواره علامه طباطبائی برگزیده نقد قانون عملیات بانکی بدون ربا و پیشنهاد قانون جایگزین
سومین و هفتمین جشنواره علامه طباطبائی برگزیده عضو برگزیده هیات علمی پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
اثر برگزیده‌کرسی‌های‌نقدونظریه پردازی برگزیده ربا در قرض‌های تولیدی و تجاری
هجدهمین دوره کتاب فصل جمهوری اسلامی شایسته تقدیر طرح تحول نظام بانکی
کتاب فصل (بهار 92) برگزیده بازار سرمایه اسلامی(1)
اولین جایزه کنگره بین المللی‌علوم انسانی اسلامی برگزیده نظریه پردازی در حوزه اقتصاد و بانکداری اسلامی
کتاب سال حوزه (1392) برگزیده بازار سرمایه اسلامی (1)
کتاب سال جمهوری اسلامی ایران (1392) شایسته تقدیر بازار سرمایه اسلامی(1)
اولین جشنواره علامه طباطبایی (1394) رتبه اول بازار سرمایه اسلامی(1)

 

  همکاری علمی ـ اجرایی با مراکز و مؤسسات

 

ردیف نوع همکاری مؤسسه یا مرکز مربوط سال توضیحات
مدیر گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 1376 1/7/1377
رئیس پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 1/7/1377 1/12/1383
مسؤول دفتر قم پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ابتدای 1379 پایان 1379
سردبیر فصلنامه اقتصاد اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 29/8/79 پایان 1382
مدیر گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 1/12/1383 31/3/1386
مدیر گروه فقه اقتصادی جامعه المصطفی العالمیه 1383 31/6/1388
عضو هیات مدیره انجمن علمی اقتصاد اسلامی انجمن علمی اقتصاد اسلامی حوزه 1383 1385
جانشین‌ مدیر‌مسؤول فصلنامه اقتصاد اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 1383 تاکنون
عضویت گروه اقتصاد دانشنامه قرآن شناسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 1384
عضو شورای علمی گروه اقتصاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 1385 1386
رئیس حلقه علمی هسته نظام‌های مالی انجمن اقتصاد اسلامی حوزه انجمن اقتصاد اسلامی حوزه 1385 1387
سردبیر فصلنامه الحکمه (عربی) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 1386 1388
عضو کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس اوراق بهادار سازمان بورس اوراق بهادار 1386 تاکنون
عضو کمیته اقتصاد و مدیریت گروه علوم حوزه‌ای- دانشگاهی دفتر گسترش و برنامه‌ریزی آموزش عالی- وزارت علوم تحقیقات و فناوری 1386 1389
عضو شورای سردبیری مجله الحکمه عربی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 1387 1389
مدیر گروه مطالعات بانکداری اسلامی مرکز تحقیقات و برنامه‌ریزی بانک ملت 1387
عضو کمیسیون اوراق مالی اسلامی سازمان اوقاف و امور خیریه 1387
رئیس هیات مدیره انجمن علمی اقتصاد اسلامی حوزه انجمن علمی اقتصاد اسلامی حوزه 1387 1389
عضو هیات مدیره انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران 1389
رئیس حلقه علمی هسته پول و بانک انجمن اقتصاد اسلامی حوزه انجمن اقتصاد اسلامی حوزه 1389 1391
رئیس پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 1390 1392
عضو شورای علمی گروه نظام‌ها و مطالعات اسلامی پژوهشگاه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 1390 ادامه دارد.
عضو شورای سیاست‌گذاری و تحریریه مجله قبسات عربی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 1390
عضو شورای علمی گروه اقتصاد دانشنامه قرآن شناسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 1390
سردبیر و عضو هیات تحریریه مجله تحقیقات مالی اسلامی دانشگاه امام صادق علیه السلام 1391 ادامه دارد
نایب رئیس هیات مدیره صندوق قرض الحسنه مرکز خدمات حوزه‌های علمیه مرکز خدمات حوزه‌های علمیه 1391
عضو کارگروه اقتصاد شورای تحول علوم انسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی 1391
مدیر گروه مدیریت مالی دانشکده مدیریت دانشگاه امام صادق علیه السلام 1391 ادامه دارد
عضو هیات مدیره صندوق قرض الحسنه مرکز خدمات حوزه های علمیه حوزه علمیه قم 1391
عضو کمیته منتخب دستگاهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی هیات ممیزه مشترک مراکز و موسسات غیردولتی پژوهشی و آموزش عالی علوم انسانی، هنر و معارف دینی 1391
عضو کارگروه بررسی توانایی علمی اقتصاد، فقه و حقوق و مدیریت در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 1391
مشاور رئیس کل در امور بانکداری اسلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 1392
عضو هیات ممیزه مشترک مراکز و موسسات غیردولتی پژوهشی و آموزش عالی علوم انسانی، هنر و معارف دینی مستقر در استان تهران وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1392
عضو شورای علمی هفتمین دوره جشنواره فارابی و رئیس گروه علمی علوم اقتصادی، مدیریت و حسابداری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1392
عضو اصلی هیأت بدوی رسیدگی انتظامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی 1393 1395
عضو هیات امناء پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 1392
عضو هیات تحریریه نشریه قرآن در آیینه پژوهش دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 1393 1395
رئیس کمیته فقهی بانکداری اسلامی بانک قرض‌الحسنه مهر ایران بانک قرض‌الحسنه مهر ایران 1393
عضو هیات مدیره صندوق قرض الحسنه مرکز خدمات حوزه های علمیه حوزه علمیه قم 1394 ادامه دارد
عضو شورای علمی بنیاد نخبگان استان قم بنیاد ملی نخبگان 1394 ادامه دارد
عضو شواری فقهی مشورتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بانک مرکزی 1394 ادامه دارد
مشاور فقهی بانک توسعه صادرات ایران بانک توسعه صادرات ایران 1394 ادامه دارد
مشاور ویژه دبیرکل در امور فقهی و اقتصادی کانون شرکت‌های لیزینگ ایران کانون شرکت‌های لیزینگ ایران 1394 ادامه دارد
عضو هیأت امنای جامعه‌ الامام‌ الصادق دانشگاه امام صادق علیه السلام 1394 ادامه دارد
عضو کمیسیون علوم اجتماعی و ارتباطات هیات ممیزه هیات ممیزه مشترک مراکز و موسسات غیردولتی پژوهشی و آموزش عالی علوم انسانی، هنر و معارف دینی استان تهران 1395 ادامه دارد

 

  سوابق تحقیقاتی و فعالیت‌های علمی ـ  جنبی

 1. تحقیقات اتمام‌یافته/ منتشر شده
ردیف عنوان تحقیق نوع تحقیق: تألیف/ تدوین/ تحقیق/ ترجمه/ متن درسی/ تصحیح انتقادی و . . . تاریخ اتمام محل انتشار یا ارائه (نام ناشر)
پول و نظام‌های پولی تالیف (کار گروهی) 1375 بخش فرهنگی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در اقتصاد اسلامی تالیف 1376 پژوهشگاه ‌فرهنگ‌ و اندیشه ‌اسلامی
بانکداری اسلامی تالیف 1378 پژوهشکده پولی و بانکی
فلسفه اقتصاد اسلامی تالیف (کار گروهی) 1378 پژوهشکده پولی و بانکی
بانکداری بدون ربا از نظریه تا عمل تالیف 1379 مؤسسه فرهنگ و اندیشه معاصر
کلیات نظام اقتصادی اسلام تالیف 1379 انتشارات دارالثقلین
ربا و مسائل عصر حاضر تالیف (کار گروهی) 1380 بخش فرهنگی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
بهره یا ربا تالیف (کار مشترک) 1384 مؤسسه پژوهشی نگاه معاصر
فرهنگ اصطلاحات فقهی و حقوقی معاملات تالیف (کار گروهی) 1386 پژوهشکده پولی و بانکی
ابزارهای مالی اسلامی(صکوک) تالیف 1386 پژوهشگاه‌فرهنگ‌ و اندیشه‌اسلامی
احکام فقهی بانکداری بدون ربا تالیف 1386 انتشارات وثوق
معاملات بانکی از دیدگاه مراجع تقلید تالیف (کار گروهی) 1387 پژوهشکده پولی و بانکی
دین و اقتصاد تالیف 1387 کانون اندیشه جوان
بانکداری در آیینه شریعت تالیف 1387 انتشارات وثوق
اصلاح قانون و الگوی بانکداری بدون ربا تالیف (کار گروهی) 1389 موسسه‌عالی‌آموزش‌وپژوهش م ب
ربا در قرض‌های تولیدی و تجاری تالیف 1389 مجمع تشخیص مصلحت نظام
جریمه و خسارت تاخیر تادیه تالیف (کار گروهی) 1389 پژوهشکده پولی و بانکی
طرح تحول نظام بانکی تالیف (کار گروهی) 1390 پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
بازار سرمایه اسلامی (1) تالیف 1391 پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
مبانی فقهی بازار پول و سرمایه تالیف (کار مشترک) 1391 دانشگاه امام صادق (ع)
معاملات بانکی از منظر مراجع (ویرایش دوم) تالیف (کار گروهی) 1392 پژوهشکده پولی و بانکی
کارت‌های اعتباری و انطباق پذیری فقهی تدوین 1392 پژوهشکده پولی و بانکی
شاخص‌های ارزیابی بانکداری اسلامی تالیف (کار گروهی) 1392 مجمع تشخیص مصلحت و بانک انصار
آشنایی با بازار سرمایه اسلامی(بورس) تالیف (کار مشترک) 1393 کانون اندیشه جوان
بانکداری اسلامی(ویرایش و اضافات) تالیف (کار مشترک) 1393 پژوهشکده پولی و بانکی
مقدمه‌ای بر بانکداری بدون ربا در ایران (تجربه بانک کشاورزی) تالیف 1393 موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر
نظارت شرعی بر بانک ها و موسسات مالی اسلامی تالیف (کار گروهی) 1393 پژوهشکده پولی و بانکی
بانکداری بدون ربا از نظریه تا تجربه تالیف (کار گروهی) 1393 انتشارات سمت دانشگاه مفید
تامین مالی صنعت نفت از طریق ابزارهای مالی اسلامی تالیف (کار مشترک) 1393 هزاره سوم اندیشه
جریمه تاخیر تادیه (ویرایش و اضافات) تالیف (کار گروهی) 1394 پژوهشکده پولی و بانکی
فقه معاملات بانکی، پاسخگویی به مهمترین سوالات فقهی نظام بانکی تالیف (کار گروهی) 1394 انتشارات زمزم هدایت

 

 1. تحقیقات در دست اجرا
ردیف عنوان تحقیق نوع تحقیق: تألیف/ تدوین/ تحقیق/ ترجمه و . . . تاریخ شروع محل ارائه
1 الگوهای بانکداری بدون ربا تالیف 1388 پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی
2 ویرایش سوم طرح تحول نظام بانکی تالیف و تدوین 1392 پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی

 

 1. مقالات تألیفی (برای مجلات، دانشنامه‌ها، همایش‌ها، مجموعه‌ها، ISI، ISC)
ردیف عنوان مقاله نوع مقاله: تألیف/ تحقیق/ ترجمه و… تاریخ اتمام محل انتشار یا ارائه

(نام مجله یا مجموعه مربوط)

عقود با بازدهی ثابت، مشکل بانکداری بدون ربا تالیف 1376 همایش بانکداری اسلامی همایش هشتم
بهره بانکی همان رباست تالیف 1376 مجله نقد و نظر شماره13-14
نظریه‌های بهره و ربا تالیف 1377 مجله نقد و نظر شماره 18 ـ 17
سپرده‌های انتقال‌پذیر در بانکداری بدون ربا تالیف 1377 همایش بانکداری اسلامی همایش نهم
بهره بانک‌های دولتی تالیف 1377 مجله نامه مفید شماره 14
بررسی فقهی اقتصادی سپرده‌های انتقال‌پذیر در بانکداری بدون ربا تالیف 1378 مجله فقه اهل بیت(فارسی) شماره 17-18
بررسی فقهی ـ اقتصادی ساختار بانکداری بدون ربا تالیف 1378 همایش بانکداری اسلامی همایش دهم
نقد و بررسی مبانی حقوقی و دلائل اقتصادی بهره تالیف 1378 مجله کتاب نقد شماره 11
ماوراء الفقه: بحوث علمیه فی تنقیح موضوعات الأحکام ربویه الفائده البنکیه – نقد مقاله «الربا و الفائده البنکیه» تالیف

ترجمه حیدر حب الله

1422 فقه اهل البیت(عربی) شماره 24
بررسی فقهی ـ اقتصادی اوراق مشارکت جایگزین اوراق قرضه تالیف 1378 کنفرانس سیاست‌های پولی و ارزی تهران
بررسی فقهی ـ اقتصادی ابزارهای جایگزین اوراق قرضه تالیف 1379 مجله فقه شماره 23
ثمرات فقهی-اقتصادی دفعی یا تدریجی‌بودن تحریم ربا در قرآن تألیف 1380  اقتصاد اسلامی شماره 1
ربا در بانکهای دولتی تألیف 1380 مجله فقه شماره27-28
انفاق قرآنی و ابزارهای مالی مناسب آن در عصر حاضر تألیف 1380 اقتصاد اسلامی شماره 2
مشارکت مجدد، جایگزین تنزیل مجدد تألیف 1380 اقتصاد اسلامی شماره 3
عدالت؛ محور آموزه‌های اقتصادی اسلام تألیف 1380 اقتصاد اسلامی شماره 4
آثار اقتصادی جایگزینی نظام مشارکت به جای نظام بهره تألیف 1381 اقتصاد اسلامی شماره 5
مصادیق پنهان و آشکار ربا در نظام بانکی ایران تألیف 1381 اقتصاد اسلامی شماره 6
طراحی سپرده‌های جدید در بانکداری بدون ربا تألیف 1381 اقتصاد اسلامی شماره 7
دین و اقتصاد تألیف 1381 اقتصاد اسلامی شماره 8
اعتبار در حساب جاری مشارکتی، در بانکداری بدون ربا تألیف 1382 اقتصاد اسلامی شماره 9
جایگاه دولت در اقتصاد از دیدگاه اسلام تألیف 1382 اقتصاد اسلامی شماره 10
انواع بانک‌های بدون ربا تألیف 1382 اقتصاد اسلامی شماره 11
حوزه‌های فقاهتی و عرصه‌های کارشناسی بانکداری اسلامی تألیف 1382 اقتصاد اسلامی شماره 12
کارت‌های اعتباری در بانکداری بدون ربا تألیف 1383 اقتصاد اسلامی شماره 13
کارت‌های اعتباری در پرتو فقه و شریعت ترجمه 1383 اقتصاد اسلامی شماره 14
ارزیابی سپرده‌های بانکی و پیشنهاد سپرده‌های جدید تألیف 1383 اقتصاد اسلامی شماره 15
طرحی برای ساماندهی صندوق‌های قرض‌الحسنه تألیف 1383 اقتصاد اسلامی شماره 16
ارزیابی سپرده‌های بانکی تالیف 1383 همایش ‌بانکداری ‌اسلامی تهران
بررسی تطبیقی بانکداری ایران و اردن تالیف 1383 مجمع بانکداران اسلامی تهران
تبیین فقهی بانکداری بدون ربا (مدل ایران و اردن) تألیف 1383 فصلنامه فقه و حقوق شماره 2
راهکار رسیدن به نرخ سود بانکی تعادلی تألیف 1384 اقتصاد اسلامی شماره 17
احکام ثابت و متغیر بانکداری اسلامی تألیف 1384 مجله فقه و اصول شماره 1
ربا در قرض‌های تولیدی و تجاری تألیف 1384 اقتصاد اسلامی شماره 18
ارزیابی قراردادها و شیوه‌های اعطای تسهیلات در بانکداری بدون ربا تألیف 1384 اقتصاد اسلامی شماره 19
بررسی فقهی کارت‌های اعتباری در بانکداری بدون ربا تألیف 1384 اقتصاد اسلامی شماره 20
جریمه و خسارت تأخیر تأدیه در ایران تألیف 1384 فصلنامه فقه و حقوق شماره 4
اصلاح ساختار مؤسسات و ابزارهای مالی بازار پول و سرمایه براساس تعالیم اسلام تألیف 1384 فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع) شماره 25
نقد و بررسی قانون بانکداری بدون ربا تألیف 1384 مجله اندیشه حوزه شماره 53
بررسی راهکارهای حلّ مشکل تأخیر تأدیه در بانکداری بدون ربا تألیف 1385 فصلنامه فقه و حقوق شماره8
بانکداری بدون ربا از نگاه شهید صدر تألیف 1385 اقتصاد اسلامی شماره 21
بررسی فقهی و حقوقی معاملات شرکت‌های لیزینگ تألیف 1385 اقتصاد اسلامی شماره 22
الگوی جدید بانکداری بدون ربا تألیف 1385 اقتصاد اسلامی شماره 23
اوراق بهادار اجاره(صکوک اجاره) تألیف(مشترک) 1385 اقتصاد اسلامی شماره 24
قراردادهای لیزینگ و انطباق آنها با عقود اسلامی تألیف 1385 فصلنامه تخصصی فقه و حقوق شماره 10
راهکارهای استفاده از اعتبار در حساب جاری در بانکداری اسلامی تألیف 1386 نامه مفید شماره 60
اوراق بهادار استصناع؛ مکمل بازار سرمایه ایران تألیف 1386 مجله جستارهای اقتصادی شماره 8
مبنای فقهی قانون عملیات بانکی بدون ربا تألیف 1386 فصلنامه تخصصی فقه و حقوق شماره14
نقد و بررسی قانون عملیات بانکی بدون ربا و پیشنهاد قانون جایگزین تألیف 1386 اقتصاد اسلامی شماره 25
صکوک مزارعه و مساقات؛ ابزار مالی مناسب برای توسعه بخش کشاورزی ایران تألیف 1387 اقتصاد اسلامی شماره 26
نظریه‌های ربا و بهره تألیف 1387 اقتصاد اسلامی شماره 27
بررسی تطبیقی فروش استقراضی سهام با عقدهای اسلامی تألیف(مشترک) 1387 اقتصاد اسلامی شماره 27
طراحی ‌کارت‌های ‌اعتباری ‌در بانکداری ‌بدون‌ربا بر اساس بیع مرابحه تألیف 1387 اقتصاد اسلامی شماره 28
بررسی فقهی و حقوقی تعیین سود بانکی تألیف 1387 فصلنامه فقه و حقوق شماره16
صکوک مرابحه ابزار مالی مناسب برای بازار پول و سرمایه اسلامی تألیف 1388 مجله جستارهای اقتصادی شماره 11
اوراق بهادار(صکوک) جعاله؛ ابزاری کارآمد برای توسعه صنعت گردشگری تألیف(مشترک) 1388 اقتصاد اسلامی شماره 32
بانکداری‌اسلامی ثبات بیشتر و کارایی بالاتر تالیف 1388 همایش  بانکداری اسلامی تهران
مدیریت‌ریسک‌اعتباری در بانکداری اسلامی از طریق سوآپ نکول اعتباری تألیف(مشترک) 1388 اقتصاد اسلامی شماره 33
طراحی اوراق وقف بر مبنای عقد صلح و وقف جهت تامین مالی طرح‌های عام المنفعه تالیف(مشترک) 1388 مطالعات اقتصاد اسلامی شماره 3
تبدیل دارایی‌های بانکی به اوراق بهاداردر بانکداری بدون ربا تالیف 1389 فصلنامه پول و اقتصاد شماره 4
جایگاه فقه درطراحی الگوی توسعه عادلانه تألیف(مشترک) 1389 همایش اقتصاد اسلامی و توسعه مشهد
طراحی مدل عملیاتی بانکداری اسلامی، سازگار با الگوری ایرانی اسلامی پیشرفت تالیف 1389 الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت  همایش اول
نقد بخش پول و بانک برنامه پنجم تالیف 1389 همایش نقد برنامه ‌پنجم توسعه تهران
اوراق بهادار(صکوک) مضاربه؛ ابزاری مناسب برای توسعه بخش صادرات ایران تألیف(مشترک) 1389 مجله جستارهای اقتصادی شماره 13
مهندسی مالی عقود در بانکداری اسلامی تالیف 1389 اقتصاد اسلامی شماره 35
ضوابط قیمت‌گذاری از منظر فقه امامیه تالیف(مشترک) 1389 معرفت اقتصادی شماره 2
نقش شورای تخصصی فقهی در ارتقاء سطح مشروعیت و کارایی بانک‌های اسلامی(مطالعه تجربه چند کشور اسلامی) تألیف(مشترک) 1389 اقتصاد اسلامی شماره 36
بررسی امکان استفاده از سوآپ بازده کل جهت مدیریت ریسک اعتباری در بانکداری اسلامی تألیف(مشترک) 1389 اقتصاد اسلامی شماره 37
امکان سنجی فقهی تشکیل بازار بین بانکی در بانکداری اسلامی تألیف(مشترک) 1389 اقتصاد اسلامی شماره 38
اوراق سلف؛ ابزاری برای تأمین مالی پروژه‌های بالادستی صنعت نفت تألیف 1389 اقتصاد اسلامی شماره 39
امکان سنجی فقهی طراحی اسناد خزانه اسلامی در بازارهای مالی اسلامی تألیف(مشترک) 1389 اقتصاد اسلامی شماره 40
مدیریت نقدینگی در بانکداری اسلامی تالیف(مشترک) 1389 معرفت اقتصادی شماره 3
بررسی تطبیقی مدل‌های عملیاتی کارت اعتباری در بانکداری اسلامی تألیف(مشترک) 1390 اقتصاد اسلامی شماره 43
اقتراح حساب إیداع جدید فی النظام المصرفی اللاربوی تألیف

ترجمه الشیخ محمدحسن زراقط

1432ق-2011م مجله الاجتهاد و التجدید شماره 19
صکوک وکالت بیمه‌ای برای پوشش ریسک حوادث فاجعه آمیز تألیف(مشترک) 1390 اقتصاد اسلامی شماره 44
اوراق بهادار(صکوک) بانکی؛ تبدیل تسهیلات بانکی به اوراق بهادار در بانکداری بدون ربا تألیف(مشترک) 1390 تحقیقات مالی اسلامی شماره 1
شناسایی و طبقه بندی و اولویت بندی ریسک‌های اوراق مضاربه با تاکید بر فقه امامیه با رویکرد مدلسازی تصمیم‌گیری چندمعیاره تألیف(مشترک) 1390 معرفت اقتصاد اسلامی شماره 5
امکان سنجی کاربرد مرابحه در بانکداری بدون ربا تالیف 1390 مجله علمی ترویجی روند شماره59
آسیب شناسی فقهی، اقتصادی و مالی انتشار اوراق مشارکت در ایران تألیف(مشترک) 1390 فصلنامه بورس اوراق بهادار شماره 14
کاربرد ابزارهای پروژه محور اسلامی(صکوک) در تامین مالی سرمایه‌گذاری های بخش نفت و گاز تألیف(مشترک) 1391 معرفت اقتصاد اسلامی شماره 7
مهندسی مالی اسناد خزانه اسلامی تألیف(مشترک) 1391 اقتصاد اسلامی شماره 45
تحلیل فقهی اقتصادی اختیار فروش گواهی سپرده سرمایه‌گذاری به عنوان یکی از مشتقات پوشش ریسک نقدینگی در بانکداری اسلامی(مطالعه موردی بانکداری ایران) تألیف(مشترک) 1391 مجله جستارهای اقتصادی شماره 18
حاکمیت شرعی در بانک‌ها و موسسات مالی – اسلامی انگلستان و مقایسه آن با ایران تألیف(مشترک) 1391 تحقیقات مالی اسلامی شماره 2
تحلیل و مقایسه تجربه قانونگذاری و نظارت بر اجرای بانکداری اسلامی در سایرکشورها: دلالت هایی برای نظام بانکداری بدون ربا در کشور تألیف(مشترک) 1391 مطالعات اقتصاد اسلامی شماره 8
راهکار اعطای تسهیلات بانک مرکزی به بانک‌های تجاری در بانکداری اسلامی تألیف(مشترک) 1392 اقتصاد اسلامی شماره 46
اوراق بهادار (صکوک) وکالت؛ ابزاری مناسب برای تأمین مالی صنعت پتروشیمی تألیف(مشترک) 1392 اقتصاد اسلامی شماره 47
ماهیت حقوقی و شرایط و ارکان اوراق بهادار اجاره تألیف(مشترک) 1392 فصلنامه حقوق  اسلامی شماره 32
شناخت و رتبه‌بندی ریسک‌های ابزارهای مالی اسلامی(صکوک) تألیف(مشترک) 1392 اندیشه مدیریت راهبردی شماره 13

 

بررسی تأثیر بانکداری بدون ربا بر رشد اقتصادی در ایران تألیف(مشترک) 1392 اقتصاد اسلامی شماره 48
خرید اعتباری سهام در بانکداری و بازار سرمایه اسلامی

 

تألیف(مشترک) 1392 اقتصاد اسلامی شماره 49
تأمین مالی پروژه محور به وسیله صکوک استصناع درصنعت نفت تألیف(مشترک) 1392 اقتصاد اسلامی شماره 50
طراحی مدل های عملیاتی صکوک اجاره جهت انجام عملیات بازار باز تألیف(مشترک) 1392 اقتصاد اسلامی شماره 51
ارزیابی سیر تاریخی ربا در فرآیند توسعه غرب و نقد

قرائت های جدید بهره بانکی در چارچوب اسلامی

تألیف(مشترک) 1392 الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

 

کنفرانس سوم
مبانی فقهی بازارهای پول و سرمایه و کاربردهای آن تألیف(مشترک) 1392 معرفت اقتصاد اسلامی شماره 9
الگوی مطلوب ذخیره قانونی در بانکداری اسلامی تألیف(مشترک) 1392 اقتصاد و بانکداری اسلامی شماره2
خلاء قانونی مطالبات غیر جاری در قانون عملیات بانکداری بدون ربا تالیف 1392 اقتصاد اسلامی شماره52
الگوی نظارت شرعی بر بانکهای کشور بر اساس دیدگاه خبرگان بانکداری اسلامی تألیف(مشترک) 1392 پژوهشهای پولی – بانکی شماره 18
ماهیت حقوقی اوراق بهادار مرابحه تألیف(مشترک) 1392 پژوهشنامه حقوق اسلامی شماره 38
بررسی فقهی – حقوقی اوراق استصناع موازی تألیف(مشترک) 1392 مجله دیدگاه های حقوق قضایی شماره 63
مدیریت ریسک اوراق بهادار مضاربه با تاکید بر فقه امامیه تألیف(مشترک) 1391 تحقیقات مالی اسلامی شماره 3
نقد دیدگاه‌های معاصر درباره ربا تالیف 1391-1392 مجله کتاب نقد شماره65-66
بررسی قراردادهای سوآپ کالا از دیدگاه فقه امامیه تألیف(مشترک) 1392 تحقیقات مالی اسلامی شماره 4
اوراق مرابحه کالا، ابزار مناسب برای بازار بین بانکی در بانکداری بدون ربا تألیف(مشترک) 1392 تحقیقات مالی اسلامی شماره 5
مدل قیمت‌گذاری بازار کالا و خدمات در اقتصاد مقاومتی تألیف(مشترک) 1392 اقتصاد و بانکداری اسلامی شماره4 و 5
بررسی راهکارهای استمهال مطالبات غیر جاری در بانکداری بدون ربا تألیف(مشترک) 1392 مجله علمی ترویجی روند- پاییز و زمستان92 شماره 63 و 64
احکام و آثار فقهی- حقوقی عقد استصناع تألیف(مشترک) 1392 فصلنامه بورس اوراق بهادار شماره21
مبانی فقهی و حقوقی بازار دارایی های فکری تألیف(مشترک) 1393 فصلنامه بورس اوراق بهادار شماره 26
تعیین سهم بهینه عقدهای مبادله ای و مشارکتی در بانکداری بدون ربا تألیف(مشترک) 1393 اقتصاد اسلامی شماره 53
آسیب شناسی نظارت شرعی در نظام بانکی ایران و ارائه اصلاح های قانونی تألیف(مشترک) 1393 اقتصاد اسلامی شماره54
حساب‌های قرض‌الحسنه اختصاصی راهکاری بهینه برای هدایت و مدیریت منابع قرض‌الحسنه در نظام بانکداری اسلامی تألیف(مشترک) 1393 معرفت اقتصاد اسلامی شماره11
ارائه مدل قیمت گذاری قرارداد اختیار خرید در مالی اسلامی تألیف(مشترک) 1393 مطالعات اقتصاد اسلامی شماره 13
آسیب شناسی انتشار صکوک اجاره در بانک های ایران: مطالعه موردی بانک سپه تألیف(مشترک) 1393 پژوهشها و سیاستهای اقتصادی شماره 69
نقد و بررسی دیدگاه های جدید پیرامون ربا و بهره بانکی تألیف(مشترک) 1393 تحقیقات مالی اسلامی شماره 6
تحلیل سهام عادی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در جایگاه مبیع در عقد بیع بر اساس فقه امامیه تألیف(مشترک) 1393 تحقیقات مالی اسلامی شماره 7
بررسی مبانی فقهی و بانکی کارمزد تسهیلات قرض الحسنه تألیف(مشترک) 1393 سومین همایش ملی پولی و بانکی صندوق های قرض الحسنه- بابل- دانشگاه مازندران مجموعه مقالات همایش
اوراق بیمه اتکایی اسلامی جهت انتقال ریسک در صنعت نفت تألیف(مشترک) 1393 تحقیقات مالی اسلامی شماره 8
نظریه تکاملی بانکداری اسلامی تالیف 1394 کتاب نظریه-شماره اول- کتاب نظریه‌های برتر در عرصه علوم انسانی اسلامی
اوراق سلف موازی در تأمین مالی صنعت خودرو تألیف(مشترک) 1394 فصلنامه بورس اوراق بهادار شماره 30
مهندسی مالی عقود بانکی با تاکید بر تجارب بانکهای برتر جهان اسلام تألیف(مشترک) 1394 مجموعه مقالات بیست و ششمین همایش بانکداری اسلامی
الگوی مطلوب تجهیز منابع در بانکداری اسلامی: دلالتهایی برای اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا تألیف(مشترک) 1394 مجموعه مقالات بیست و ششمین همایش بانکداری اسلامی
بررسی فقهی مالی اوراق اجاره مصون از تورم تألیف(مشترک) 1394 اقتصاد اسلامی 58
بررسی رابطه ریسک و غرر در بازارهای مالی اسلامی تألیف(مشترک) 1394 اقتصاد اسلامی 59
امکان‌سنجی فقهی استفاده از صکوک بیع دین جهت عملیات بازار باز بانک مرکزی؛ دلالت‌هایی جهت تقویت بازار بدهی اسلامی در کشور تألیف(مشترک) 1394 مطالعات اقتصاد اسلامی شماره 15
توافق‌نامه بازخرید (ریپو) در بازار بین‌بانکی اسلامی تألیف(مشترک) 1394 اقتصاد اسلامی 60
اسناد خزانه اسلامی تألیف(مشترک) 1394 مجله معرفت (علمی ترویجی) 213
استخراج و رتبه‌بندی چالش‌های فقهی-اقتصادی اوراق مشارکت بانک مرکزی براساس نظر خبرگان تألیف(مشترک) 1394 پژوهشهای پولی – بانکی شماره 24
آسیب‌شناسی تعاونی‌های اعتبار و ارائه الگوی مطلوب تألیف(مشترک) 1395 اقتصاد اسلامی 61
تحلیل فقهی و حقوقی اعتبارات اسنادی در بانکداری بدون ربا تألیف(مشترک) 1395 مجله علمی تخصصی مطالعات فقهی حقوقی شماره اول
Islamic Treasury Bills تألیف 2014 مجموعه مقالات ششمین دوره بین‌المللی بازار سرمایه اسلامی
تحلیل نظری الگوی بانک اسلامی دبی (راهبردهایی برای اصلاح قانون بانکداری ایران) تألیف(مشترک) 1395 اقتصاد اسلامی 62
اجتهاد چندمرحله‌ای؛ روش پژوهش استنباط مسائل فقه اقتصادی تألیف(مشترک) 1395 اقتصاد اسلامی 63
تعزیر مالی و جریمه دولتی برای مطالبات غیرجاری در بانکداری اسلامی تألیف(مشترک) 1395 اقتصاد اسلامی 64
بررسی ضابطه غرر در معاملات جدید تألیف(مشترک) 1394 تحقیقات مالی اسلامی شماره 9
چارچوب طراحی قرارداد آتی و اختیار معامله سبد سهام با کارکردهای قرارداد آتی و اختیار معامله شاخص تألیف(مشترک) 1395 تحقیقات مالی اسلامی شماره 10
گواهی ظرفیت؛ ابزاری مناسب برای توسعه صنعت برق

 

تألیف(مشترک) 1395 تحقیقات مالی اسلامی شماره 11
بازار پول اسلامی: ماهیت، کارکرد و ابزار‌ها تألیف(مشترک) 1396 اقتصاد اسلامی 65

 

 1. حضور در کرسی‌های نظریه‌پردازی، نوآوری، نقد و مناظره علمی
ردیف موضوع نوع کرسی نوع فعالیت امتیاز کسب‌شده سال توضیحات
1 ربا در قرض‌های تولیدی و تجاری نقد ارائه دهنده 5/89 1387
2 الگوی مصرف در اقتصاد اسلامی نوآوری دبیر 1389
3 نظریه مصلحت در فقه امامیه نظریه پردازی داور 1390
4 نقد قانون و طرح عملیات بانکی بدون ربا(بررسی فقهی، حقوقی و اقتصادی) کرسی نقد ارائه دهنده 1395

 

 1. مشارکت فعال در طرح مواجهه با مبادی تفکرات معارض/ متفکران مدعوّ
ردیف نام متفکر مدعوّ نوع مشارکت سال توضیحات
1
2
3
 1. حضور در همایش‌ها/ جلسات و هم‌اندیشی‌های تخصصی/ کارگاه‌های علمی/ جلسات نقد کتاب و . . .
ردیف نام همایش/ هم‌اندیشی/ کارگاه/جلسه نوع همکاری دانشگاه یا مؤسسه مربوط سال توضیحات
همایش بانکداری اسلامی ارائه مقاله موسسه عالی بانکداری ایران 1378 تا 1393 14 مقاله
کنفرانس سیاست‌های پولی و ارزی ارائه مقاله پژوهشکده پولی بانکی 1379 تا 1393 5 مقاله
همایش دو سالانه اقتصاد اسلامی ارائه مقاله انجمن اقتصاد اسلامی ایران 1380 تا 1392 5 مقاله
دوره بین‌المللی بازار سرمایه اسلامی ارائه مقاله بانک توسعه اسلامی و سازمان بورس و اوراق بهادار ایران 1388 تا 1395 8 مقاله
نشست تخصصی اقتصاد اسلامی حضور در مباحثه علمی پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس- دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد 1379 موضوع: ماهیت اقتصاد اسلامی
کارگاه تخصصی اقتصاد اسلامی حضور فعال پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس- دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان 1382 موضوع: مباحث نظریه پردازی، آزمون نظریه و نقد و بررسی نظریه‌ها در اقتصاد اسلامی
چهارمین همایش اقتصاد اسلامی عضو کمیته علمی دانشگاه تربیت مدرس 1384
همایش ربا، در نظریه وعمل؛ چالشها و راه‌کارها ارائه مقاله گروه اقتصاد موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) 1385
کنفرانس بین‌المللی تامین مالی اسلامی ارائه مقاله دانشگاه صنعتی شریف 1386
نخستین همایش ملی مالی اسلامی ارائه مقاله دانشگاه امام صادق- بانک کشاورزی خرداد 1387
همایش چالشهای اقتصاد جهانی و بانکداری اسلامی سخنران پردیس قم دانشگاه تهران بهار 1388
هشتمین نشست تخصصی محققان اقتصاد اسلامی انجمن اقتصاد اسلامی ایران- دانشگاه تربیت مدرس 30و31 اردیبهشت 1388
دومین همایش اقتصاد اسلامی و توسعه ارائه مقاله دانشگاه فردوسی مشهد 29 اردیبهشت 89
نخستین کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی ارائه مقاله کنگره  علوم انسانی اسلامی اردیبهشت 1391 عنوان: الگوی بانکداری اسلامی
همایش ابزارهای جدید تامین مالی اسلامی ارائه مقاله دانشگاه صنعتی شریف 4 مقاله 1388 تا 1393
همایش ملی نواندیشی دینی عضو کمیته علمی دانشگاه شهید بهشتی
کارگاه دانش افزایی علوم انسانی اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 7و8و21و22/4/91
کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران کمیته علمی داوری مقالات دانشگاه صنعتی شریف 30 بهمن و 1 اسفند 89-

11/11/91

سومین و پنجمین و ششمین
سومین کنفرانس سالانه پیشگیری از تقلب و سوء استفاده‌های مالی با تمرکز بر بانکداری سخنرانی بانک مهر اقتصاد- حساب افزار(ایراکو) 1391
International Seminar “Islamic Finance on Infrastructure Project Development Speaker Faculty of Economics & Business State Islamic University of Jakarta 2013
نشست دوم اندیشه‌های راهبردی ارائه مقاله در محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی عنوان: جایگاه عدالت اقتصادی در بانکداری اسلامی
نخستین کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی عضو کمیته علمی بانک انصار 8و9/11/92
سومین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ارائه مقاله مرکز الگوی پیشرفت- محل برگزاری: کتابخانه ملی 31/2/93
همایش لیزینگ، کارآفرینی و توسعه اقتصادی عضو کمیته علمی- ارائه مقاله کانون شرکت‌های لیزینگ ایران خرداد 1393
نخستین همایش مدیریت اسلامی در فرهنگ رضوی عضو کمیته علمی- ارائه مقاله دانشگاه فردوسی مشهد 13/6/93 عنوان: ابزارهای مالی خیرخواهانه جهت تامین مالی کمیته امداد
کارگاه دانش افزایی نظریه علوم انسانی اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 11/8/93
کنفرانس بین‌المللی صنعت بانکداری و اقتصاد جهانی(ایکوبیگ) سخنرانی ایکوبیگ 8/9/93
کارگاه دانش افزایی علم دینی (تقریر نظریه آیت الله مصباح یزدی) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 7/10/93
اولین کنگره ملی اقتصاد مقاومتی ارائه مقاله دانشگاه شهید بهشتی 28 و 29 /11/ 93
همایش ملی پولی و بانکی صندوق‌های قرض الحسنه ارائه مقاله صندوق قرض الحسنه توسعه عصر شمال 12/12/93 ارائه 2 مقاله
نخستین همایش مالی اسلامی ارائه مقاله انجمن مالی اسلامی ایران- مرکز مالی ایران 6/10/94 عنوان مقاله: امکان‌سنجی فقهی و مالی اوراق مشارکت مصون از تورم
نشست علمی تخصصی جایگاه تنزیل دین در نظام پولی با رویکرد اسلامی ناقد مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام 28/9/94
نشست علمی تخصصی نظام پولی و بانکی در اقتصاد اسلامی سخنرانی مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام 19/10/94
نشست فقه اقتصاد در نخستین اردوی علمی فرهنگی استعدادهای برتر و ممتازین حوزه‌های علمیه سخنرانی مرکز مدیریت حوزه های علمیه 24/6/95

 

 1. حضور در انجمن‌های علمی
ردیف نام انجمن علمی نوع همکاری دانشگاه یا مؤسسه مربوط سال توضیحات
1 انجمن اقتصاد اسلامی حوزه عضو حوزه علمیه 1389 دو دوره عضو هیات مدیره
2 انجمن اقتصاد اسلامی ایران عضو اقتصاد اسلامی ایران 1389 دو دوره عضو هیات مدیره

 

 1. استفاده از فرصت‌های مطالعاتی
ردیف کشور مقصد دانشگاه یا مؤسسه مبدأ سال توضیحات
1
2

 

 1. اجرای طرح‌های علمی ابتکاری ویژه (مانند طراحی تحقیق کلیدی، تأسیس مجلّه، تأسیس انجمن علمی، راه‌اندازی سایت علمی و . . .)
ردیف عنوان طرح ابتکاری دانشگاه یا مؤسسه مربوط سال توضیحات
1 طرح تحول نظام بانکی بانک مرکزی ج.ا.ا 1389 تاثیر گذار در قانون برنامه پنجم
2 اوراق (صکوک) اجاره سازمان بورس و اوراق بهادار 1390 تاثیر گذار در تصویب و انتشار اوراق
3 مجله مطالعات مالی اسلامی دانشگاه امام صادق (ع) 1390 سردبیر و عضو موثر در راه‌اندازی
4 کارت اعتباری مرابحه‌ای بانک مرکزی ج.ا.ا 1391 تاثیر گذار در تصویب و انتشار اوراق
5 اوراق (صکوک) مرابحه سازمان بورس و اوراق بهادار 1391 تاثیر گذار در تصویب و انتشار اوراق

 

 1. اجرای سخنرانی و مصاحبه علمی
ردیف عنوان سخنرانی/ مصاحبه دانشگاه یا مؤسسه مربوط سال توضیحات
فقه پویا: بررسی جنبه‌های فقهی و حقوقی بانکداری اسلامی با تمرکز بر مفاد عقود و قراردادهای بانکی و میزان مطابقت آن با شرع مقدس رادیو معارف 1393 26 برنامه 45 دقیقه‌ای
میزگرد تخصصی اقتصاد اسلامی مجله تازه‌های اقتصاد 1378
میزگرد اقتصاد اسلامی(10) مجله تازه‌های اقتصاد 1378
میزگرد تخصصی اقتصاد اسلامی(11) مجله تازه‌های اقتصاد 1378
میزگردتخصصی اقتصاد اسلامی(12) مجله تازه‌های اقتصاد 1378
بررسی فقهی‌ـ اقتصادی ابزارهای جایگزین عملیات بازار باز و معرفی ابزاری جدید در بازار سرمایه مجله تازه‌های اقتصاد 1378
بررسی امکان طراحی سپرده‌های انتقال مجله تازه‌های اقتصاد 1378
بررسی و تحلیل نارسایی‌های کاربرد عقد وکالت در معاملات بانکی مجله تازه‌های اقتصاد 1378
الگویی جدید از بانکداری اسلامی(1) مجله تازه‌های اقتصاد 1379 شماره90
الگویی جدید از بانکداری اسلامی(2) مجله تازه‌های اقتصاد 1379 شماره91
میزگردهای تخصصی اقتصاد اسلامی(15) مجله تازه‌های اقتصاد 1379 شماره87
سرمایه‌گذاری خارجی، ضرورت، مصلحت یا… فصلنامه تخصصی اقتصاد اسلامی- سخن نخست 1380 شماره3
جهانی شدن یا جهانی سازی فصلنامه تخصصی اقتصاد اسلامی- سخن نخست 1380 شماره4
امنیت، رفاه، رستگاری فصلنامه تخصصی اقتصاد اسلامی- سخن نخست 1380 شماره2
اصول حاکم بر نظام مالیاتی اسلام فصلنامه تخصصی اقتصاد اسلامی 1381 شماره7
مسؤولیتی به نام بانکداری اسلامی فصلنامه تخصصی اقتصاد اسلامی- سخن نخست 1381 شماره6
مسؤولیتی به نام اقتصاد اسلامی فصلنامه تخصصی اقتصاد اسلامی- سخن نخست 1381 شماره5
نظریه های گستره دین در عرصه اقتصاد فصلنامه تخصصی اقتصاد اسلامی- سخن نخست 1381 شماره8
اصلاح نظام بانکی مجله اقتصاد اسلامی 1382 شماره12
بانک مرکزی و صندوق‌های قرض الحسنه فصلنامه تخصصی اقتصاد اسلامی- سخن نخست 1382 شماره10
ساختار مناسب صندوق‌های قرض الحسنه در شرایط کنونی مجله تازه‌های اقتصاد 1382 شماره100
اصلاح ساختار بازار مالی مجله اقتصاد اسلامی- سخن نخست 1382 شماره11
آغاز دوران جدید فصلنامه تخصصی اقتصاد اسلامی 1382 شماره9
چرا فتاوای اقتصادی، متفاوت یا حتی متضادند؟ مجله بانک و اقتصاد 1386 شماره89
نقش شورای فقهی در تامین انطباق عملیات بانکی با اصول شرعی مجله تازه‌های اقتصاد 1390 شماره 133
بانکداری اسلامی نه بانکداری بدون ربا ماهانه زمانه 1390 شماره20
صکوک اجاره به عنوان حیله ربا فصلنامه تازه‌های اقتصاد 1391 شماره136
جریمه دیرکرد علامت سوالی در بانکداری اسلامی مجله تازه‌های اقتصاد 1391 شماره136
بررسی عوامل، چالش‌ها و موانع رشد کارت‌های اعتباری مجله تازه‌های اقتصاد 1391 شماره137
بانک‌ها خزانه دوم دولت و مجلس هستند مجله تازه‌های اقتصاد 1391 135
دِین از منظر دین مجله کلید سرمایه 1392 شماره5
نشستی برای تامین مالی پروژه‌های عمرانی مجله بازار و سرمایه 1392 شماره41 و42
بازار سرمایه و انتشار اوراق جدید اسلامی مجله بورس 1392 شماره104
بانک‌های ما مشتری خرد را غارت می‌کنند مجله تازه‌های اقتصاد 1393 شماره142

 

 

 1. راهنمایی پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها

 

ردیف عنوان پایان‌نامه/ رساله دانشگاه یا مؤسسه مربوط مقطع تحصیلی سال
1 انطباق قانون بانکداری با فتاوای امام خمینی مؤسسه تنظیم و نشر  آثار امام خمینی کارشناسی ارشد 1383
2 بانکداری بدون ربا در اندونزی جامعه المصطفی العالمیه کارشناسی ارشد 1383
3 راهکارهای خروج از ربا جامعه المصطفی العالمیه کارشناسی ارشد 1383
4 بررسی فقهی، حقوقی چهار قرارداد بانکی مؤسسه عالی بانکداری کارشناسی ارشد 1383
5 قرآن و انفاق با تاکید بر مفهوم و حقیقت انفاق جامعه المصطفی العالمیه کارشناسی ارشد 1384
6 عقود بانکداری بدون ربا مؤسسه عالی بانکداری کارشناسی ارشد 1384
7 مکانیزم توزیع ثروت و درآمد از نگاه قرآن و روایات جامعه المصطفی العالمیه کارشناسی ارشد 1385
8 بررسی تطبیقی فروش اسقراضی سهام با عقود اسلامی دانشگاه امام صادق(ع) کارشناسی ارشد 1385
9 ودیعه با رویکرد ودیعه بانکی جامعه المصطفی العالمیه کارشناسی ارشد 1385
10 عدالت اجتماعی از منظر قرآن جامعه المصطفی العالمیه کارشناسی ارشد 1386
11 ‌الگوی پیشنهادی بانکداری ‌بدون ربا برای کشور آذربایجان جامعه المصطفی العالمیه کارشناسی ارشد 1386
12 ابزارهای سیاست پولی در بانکداری اسلامی دانشگاه علامه طباطبائی دکتری 1387
13 بررسی فقهی بانکداری افغانستان و ارائه الگوی جایگزین متناسب با فقه اسلامی جامعه المصطفی العالمیه کارشناسی ارشد 1387
14 ماهیت فقهی و حقوقی اوراق مشارکت دانشگاه مفید کارشناسی ارشد 1387
15 الگوی بانکداری اسلامی برای پاکستان جامعه المصطفی العالمیه کارشناسی ارشد 1387
16 بررسی حقوقی و فقهی قراردادهای اختیار معامله دانشگاه تربیت مدرس دکتری 1387
17 بررسی فقهی قراردادهای آتی جامعه المصطفی العالمیه کارشناسی ارشد 1388
18 تبدیل تسهیلات فروش اقساطی بانک‌ها به اوراق مشارکت رهنی مؤسسه عالی بانکداری کارشناسی ارشد 1388
19 آثار اقتصادی و فرهنگی قرض‌‌‌‌الحسنه مرکز مدیریت حوزه علمیه قم کارشناسی ارشد 1388
20 بررسی فرآیند تامین مالی و سیاست‌گذاری از طریق انتشار اوراق اجاره(صکوک اجاره) مؤسسه عالی بانکداری کارشناسی ارشد 1388
21 بررسی تطبیقی مشتقات اعتباری با فقه امامیه دانشگاه امام صادق(ع) کارشناسی ارشد 1388
22 بررسی صکوک مشارکت بر اساس فقه امامیه و مطالعه تطبیقی آن با اوراق مشارکت منتشره در ایران دانشگاه امام صادق(ع) کارشناسی ارشد 1388
23 امکان‌سنجی اجرای سیاستهای BOT و BLOT با موازین فقه شیعه دانشگاه امام صادق(ع) کارشناسی ارشد 1388
24 مرابحه در معاملات بین‌المللی بانکداری بدون ربا مؤسسه عالی بانکداری کارشناسی ارشد 1388
25 بررسی فقهی سپرده‌های بانکی مرکز مدیریت حوزه علمیه قم کارشناسی ارشد 1388
26 بررسی فقهی و حقوقی عقد استصناع مؤسسه عالی بانکداری کارشناسی ارشد 1388
27 بررسی فقهی شیوه‌های تامین مالی پروژه دانشگاه امام صادق(ع) کارشناسی ارشد 1388
28 بررسی فقهی و اقتصادی تنزیل مجدد و اوراق قرضه دانشگاه آزاد بناب (دانشکده حقوق) کارشناسی ارشد 1389
29 معامله بر دین و تطبیقات معاصر آن جامعه المصطفی العالمیه کارشناسی ارشد 1388
30 آسیب‌شناسی حقوقی و اقتصادی اوراق مشارکت در ایران مؤسسه عالی بانکداری کارشناسی ارشد 1389
31 نقد نظریه ربا در قرض‌های تولیدی دانشگاه امام صادق(ع) دکتری 1389
32 بررسی فقهی و اقتصادی اوراق استصناع دانشگاه آزاد تهران (دانشکده مدیریت) کارشناسی ارشد 1389
33 بررسی فقهی جبران کاهش ارزش پول دانشگاه امام صادق(ع) دکتری 1389
34 بررسی استفاده از صکوک استصناع در تامین مالی مسکن

 

دانشگاه امام صادق(ع) کارشناسی ارشد 1389
35 بررسی فقهی فروش اقساطی در نظام بانکداری بدون ربا( مطالعه موردی بانک ملی) دانشگاه امام صادق(ع) دکتری 1389
36 طراحی ‌مدل مطلوب ‌ اندازه‎گیری ریسک نقدینگی در نظام بانکداری بدون ربا در ایران دانشگاه امام صادق(ع) کارشناسی ارشد 1389
37 امکان‌ سنجی ‌مشتقات ‌اعتباری ساختار یافته  CLN و CDOاز دیدگاه فقه امامیه دانشگاه امام صادق(ع) کارشناسی ارشد 1389
38 بررسی‌فقهی‌وحقوقی‌اوراق بهادار اجاره دانشگاه امام صادق(ع) کارشناسی ارشد 1389
39 اوراق‌استصناع‌ درحقوق‌ایران‌و فقه امامیه با مطالعه تطبیقی در فقه عامه دانشگاه امام صادق(ع) کارشناسی ارشد 1389
40 بررسی فقهی بیمه و احکام آن مرکز مدیریت حوزه علمیه قم کارشناسی ارشد 1389
41 شناسایی، معرفی، طبقه‌بندی و مدیریت ریسک‌های مربوط به صکوک مضاربه با تأکید بر فقه امامیه دانشگاه امام صادق(ع) کارشناسی ارشد 1390
42 طراحی ابزارهای مدیریت نقدینگی در نظام بانکداری جمهوری اسلامی دانشگاه امام صادق(ع) کارشناسی ارشد 1390
43 امکان‌سنجی استفاده از کارتهای اعتباری در بانکداری اسلامی با تکیه بر فقه امامیه دانشگاه امام صادق(ع) کارشناسی ارشد 1390
44 بررسی تامین مالی پروژه‎محور در بخش بالادستی نفت با تأکید بر ابزارهای اسلامی دانشگاه تربیت مدرس کارشناسی ارشد 1390
45 بررسی امکان انتشار اوراق صکوک برای پوشش بیمه ای حوادث فاجعه آمیز دانشگاه تهران کارشناسی ارشد 1390
46 امکان سنجی طراحی اسناد خزانه اسلامی مطابق با موازین فقه امامیه دانشگاه امام صادق(ع) کارشناسی ارشد 1390
47 بررسی فقهی و حقوقی اوراق منفعت در بازارهای مالی دانشگاه امام صادق(ع) کارشناسی ارشد 1391
48 الگوی تامین مالی بخش وقف بر مبنای فقه امامیه دانشگاه امام صادق(ع) کارشناسی ارشد 1391
49 امکان‌سنجی فقهی قراردادهای سوآپ کالا و سوآپ مالکیت دانشگاه امام صادق(ع) کارشناسی ارشد 1391
50 شروط ضمن عقد در بانکداری اسلامی با بررسی حقوق مصرف کننده موسسه عالی بانکداری کارشناسی ارشد 1391
51 آسیب شناسی تامین مالی خرد در بانک‌های ایران و ارائه راهکارهایی برای طراحی نظام تامین مالی خرد اسلامی دانشگاه امام صادق(ع) کارشناسی ارشد 1391
52 اوراق بهادار مرابحه در حقوق ایران، مالزی وفقه مذاهب اسلامی دانشگاه امام صادق(ع) کارشناسی ارشد 1391
53 طراحی اوراق مالی اسلامی(صکوک) بیمه اتکایی جهت انتقال ریسک در صنعت نفت دانشگاه امام صادق(ع) کارشناسی ارشد 1392
54 بیع دین در عملیات بانکی جامعه المصطفی العالمیه کارشناسی ارشد 1392
55 طراحی اوراق مزارعه و مساقات در بخش کشاورزی جمهوری اسلامی ایران و امکان سنجی مالی آن دانشگاه امام صادق(ع) کارشناسی ارشد 1392
56 امکان سنجی فقهی و مالی استفاده از «ابزارمرابحه کالا» و طراحی «اوراق مرابحه کالا»  در بازار بین بانکی دانشگاه امام صادق(ع) کارشناسی ارشد 1392
57 بررسی فقهی شروط در عقود تسهیلات بانکی جامعه المصطفی العالمیه کارشناسی ارشد 1392
58 بررسی اعتبارات اسنادی از منظر فقه امامیه دانشگاه تهران دکتری 1393
59 مفاهیم نظری گزارشگری مالی با رویکرد اسلامی: ضرورت، اهدافع ویژگی ها و افشا دانشگاه آزاد- واحد علوم و تحقیقات دکتری 1393
60 تبیین کارکردها و ترتیبات نهادی بانکداری مرکزی اسلامی دانشگاه تهران دکتری 1393
61 طراحی مولفه‌های اصلی تکافل خرد بر ممبنای فقه امامیه دانشگاه امام صادق(ع) کارشناسی ارشد 1393
62 طراحی الگوی شفافیت اطلاعاتی در معاملات سهام مبتی بر فقه امامیه دانشگاه آزاد- واحد علوم و تحقیقات دکتری 1393
63 معیارهای سطوح پذیرش ریسک در چارچوب قاعده غرر با تأکید بر فقه امامیه دانشگاه امام صادق(ع) دکتری 1394
64 بررسی نقش قرارداد اختیار معامله در تامین اسلامی دانشگاه پیام نور دکتری 1394
65 چالشهای اجرایی شدن عقود در بانکداری اسلامی با مطالعه موردی مضاربه و جعاله دانشگاه امام صادق(ع) دکتری 1394
66 کاربردی از نظریه نمایندگی در تحلیل تامین مالی پروژه‌های نفت و گاز(صکوک اجاره و مشارکت و قراردادهای نفتی) دانشگاه علامه طباطبایی دکتری 1394
67 رساله آقای خدیوی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی دکتری (داور) 1394
68 رساله آقای شهیدی نسب پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی دکتری (راهنما) 1394