ثبات سیاسی در جمهوری اسلامی ایران در سی و دومین نمایشگاه کتاب تهران

به بهانه حضور سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در سی و دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، به معرفی کتاب “ثبات سیاسی در جمهوری اسلامی ایران” که برای نخستین بار در نمایشگاه سی و دوم عرضه خواهد شد می‌پردازیم.

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع‌رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، به بهانه حضور سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در سی و دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، قصد داریم تا به معرفی جدیدترین کتاب‌های این انتشارات بپردازیم.

“ثبات سیاسی در جمهوری اسلامی ایران” عنوان کتاب گروه سیاست پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه است که برای اولین بار توسط سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و به قلم دکتر مسعود پورفرد عضو هیأت علمی گروه سیاست پژوهشگاه منتشر شد.

چکیده‌ای در باب کتاب “ثبات سیاسی در جمهوری اسلامی ایران” :

پژوهش حاضر با عنوان «ثبات سیاسی در جمهوری اسلامی ایران»، تألیف استاد ارجمند دکتر مسعود پورفرد، در زمینه‌ جامعه شناسی سیاسی است. ایشان در این اثر، از یک‌سو، درصدد بیان وضعیت مطلوب ثبات سیاسی در نظام مردم سالاری دینی، و از دیگرسو در مقام بیان وضعیت موجود ثبات سیاسی در جمهوری اسلامی ایران، با ضرورت و اهمیت کاووش در مسائل جمهوری اسلامی ایران و یافتن راهکارها برای تقویت نظام مردم سالاری دینی ایران، براساس روش ها و کاربردهای عملی هستند .
نگاهی گذرا بر آثار و آرای نویسنده نشان می‌دهد زمینه‌های مطالعاتی ایشان بخش وسیعی ازمباحث جامعه شناسی سیاسی را دربر می‌گیرد. عرصه‌های گوناگونی همچون: 1. صورت بندی روشنفکری در جمهوری اسلامی ایران ، 2. مردم سالاری دینی، 3. جریان شناسی روشنفکری و تعامل آن با نظام جمهوری اسلامی ایران، 4. مقایسه کارآمدی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای مهم همسایه، 5. مسائل ایران، به‌ویژه گروه و احزاب سیاسی، 6. رفتار نواندیشان دینی، به ‌ویژه آسیب شناسی آنان ، 7. مسئله کارامدی و نظام مردم سالار دینی، هریک سهمی از دغدغه نویسنده را به خود معطوف داشته است، اما مطالعه‌ در زمینه‌ «مسائل نظام جمهوری اسلامی ایران » و «آسیب شناسی جریانات نو اندیش دینی» نقطه‌ ثقل تحقیقات وی را تشکیل می‌دهد
اثر حاضر، در ذیل چهار فصل و در قالب دوازده گفتار به مباحثی چون: « مفهوم ومبانی ثبات سیاسی ، دیدگاه‌های مطرح وچیستی آن در نصوص دینی »، « وضعیت مطلوب ثبات سیاسی در نظام مردم سالار دینی »، « بررسی عوامل ثبات سیاسی در محیط داخلی نظام سیاسی»،« بررسی عوامل ثبات سیاسی در محیط خارجی نظام سیاسی»، « وضعیت موجود ثبات سیاسی در جمهوری اسلامی ایران » و « راهبردها وراه حل های ثبات سیاسی در جمهوری اسلامی ایران » پرداخته است .

کتاب “ثبات سیاسی در جمهوری اسلامی ایران” به کوشش دکتر مسعود پورفرد برای اولین بار در سی و دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از چهارم لغایت چهاردهم اردیبهشت‌ماه جاری عرضه خواهد شد.