مسعود فیاضی

استادیار گروه منطق فهم دین پژوهشکده حکمت و دین پژوهی

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

حوزه تمحّض: مطالعات تطبیقی – انتقادی اصول فقه و دانش‌های هموند

حوزه تمحض دوم: فقه عمومی و فلسفه آن ( در حوزه دولت و حکومت)

دریافت رزومه:  CV Fayazzi

پست الکترونیکی: msd.fayazi@chmail.ir

 

تحصیلات:

 1. حوزوی
مدرک رشته علمی سال دریافت مدرک محل دریافت مدرک توضیحات
استادیاری (دکتری) فقه و اصول تحلیلی و اجتهادی ۱۳۹۶ کمیسیون نخبگان بدون مدرک وزارت علوم

دفاع رساله در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

عنوان رساله: «مبانی و پیش فرضهای نظریه فهم متن در دانش اصول فقه در قیاس با هرمنوتیک فلسفی»

نمره نهایی داوران: ۵/۱۹

 

 1. دانشگاهی
مدرک علمی سال دریافت مدرک محل دریافت درک رشته اصلی تحصیلی گرایش تحصیلی توضیحات
لیسانس ۱۳۸۸ دانشکده فنی دانشگاه تهران عمران عمران – عمران  

 

ج) سوابق و حوزه‌های مطالعاتی و تخصصی

 1. رشته تخصصی
ردیف رشته علمی تخصص مدت مطالعات تخصصی گواهی معتبر
۱ فقه و اصول   سال ۱۵ خارج فقه و اصول

(۲۵سال مدت تحصیل)

۲ فلسفه اسلامی   ۹ سال
۳ کلام اسلامی   ۵ سال
۴ عرفان اسلامی   ۵ سال  

 

 1. آشنایی با زبان‌های خارجی
ردیف نام زبان خارجی توان استفاده از متون تخصصی میزان توان برای ترجمه میزان توان برای مکالمه توضیحات
۱ عربی عالی عالی (در خصوص متون عربی فصیح) متوسط  
۲ انگلیسی عالی عالی متوسط  

 

 1. مهارت‌های غیرمطالعاتی (رایانه و . . . )
ردیف نوع تخصص مدت سابقه گواهی معتبر توضیحات
۱ مهارتهای لازم در مورد رایانه
  …..      

 

ب) سوابق شغلی

ردیف نام سازمان یا مؤسسه مدت اشتغال عنوان شغلی (سمت)
از تا
۱ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۸۷ ۹۶ پژوهشگر
۲ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۹۶ ۹۹ عضو هیات علمی
۳ کانون اندیشه جوان ۷۹ ۸۴ کارشناس
۴ کانون اندیشه جوان ۸۴ ۸۵ معاون
۵ کانون اندیشه جوان ۸۵ ۸۹ مدیر عامل
۶ نشریه زمانه ۸۷ ۸۸ مدیر مسئول
۷ مرکز پژوهشهای جوان ۸۹ ۹۰ رئیس
۸ مرکز پژوهشهای جوان ۹۱ ۹۳ معاون
۹ کانون سپهر اندیشه ۸۷ اکنون رئیس
۱۰ سردبیر نشریه حاشیه ۹۰ ۹۰ سردبیر
۱۱ بنیاد پیشرفت اسلامی ۹۳ ۹۵ مسئول
۱۲ مجمع عالی بسیج مستضعفین ۹۵ ۹۶ مسئول دبیرخانه
۱۳ مرکز مطالعات راهبردی بسیج ۹۷ ۹۸ معاون پژوهشی
۱۴ موسسه فرهنگی هنری تبیان ۹۷ اکنون عضو هیات مدیره
۱۵ کانون اندیشه جوان و مرکز پژوهشهای جوان ۹۶ ۹۸ جانشین ریاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

و رئیس هیات مدیره

۱۶ دفتر انتشارات و فناوری آموزشی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش ۹۸ ۹۹ مدیرکل
۱۷ انتشارات مدرسه برهان ۹۸ ۹۹ رئیس هیات مدیره
۱۸ موسسه تبیین گفتمان انقلاب اسلامی ۸۹ ۹۹ عضو هیات موسس
۱۹ شرکت چاپ و نشر افست ۹۸ ۹۹ عضو هیات مدیره
۲۰ سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ۹۸ ۹۹ مسئول ساماندهی به فضای مجازی سازمان
۲۱ نشریه رشد کودک

(سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش)

۹۸ ۹۹ مدیر مسئول
۲۲ نشریه رشد نوآموز

(سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش)

۹۸ ۹۹ مدیر مسئول
۲۳ نشریه رشد دانش آموز

(سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش)

۹۸ ۹۹ مدیر مسئول
۲۴ نشریه رشد نوجوان

(سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش)

۹۸ ۹۹ مدیر مسئول
۲۵ نشریه رشد جوان

(سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش)

۹۸ ۹۹ مدیر مسئول
۲۶ نشریه رشد برهان متوسطه اول و دوم

(سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش)

۹۸ ۹۹ مدیر مسئول
۲۷ نشریه رشد معلم

(سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش)

۹۸ ۹۹ مدیر مسئول
۲۸ نشریه رشد مدرسه زندگی

(سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش)

۹۸ ۹۹ مدیر مسئول
۲۹ نشریه رشد مدیریت مدرسه

(سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش)

۹۸ ۹۹ مدیر مسئول
۳۰ نشریه رشد مشاور مدرسه

(سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش)

۹۸ ۹۹ مدیر مسئول
۳۱ نشریه رشد فناوری آموزشی

(سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش)

۹۸ ۹۹ مدیر مسئول
۳۲ نشریه رشد علم و عمل

(سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش)

۹۸ ۹۹ مدیر مسئول
۳۳ نشریه رشد ریاضی

(سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش)

۹۸ ۹۹ مدیر مسئول
۳۴ نشریه رشد فیزیک

(سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش)

۹۸ ۹۹ مدیر مسئول
۳۵ نشریه رشد شیمی

(سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش)

۹۸ ۹۹ مدیر مسئول
۳۶ نشریه رشد زیست شناسی

(سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش)

۹۸ ۹۹ مدیر مسئول
۳۷ نشریه رشد تاریخ

(سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش)

۹۸ ۹۹ مدیر مسئول
۳۸ نشریه رشد زمین شناسی

(سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش)

۹۸ ۹۹ مدیر مسئول
۳۹ نشریه رشد جغرافیا

(سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش)

۹۸ ۹۹ مدیر مسئول
۴۰ نشریه رشد فنی و حرفه ای

(سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش)

۹۸ ۹۹ مدیر مسئول
۴۱ نشریه رشد نابینایان نوجوان

(سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش)

۹۸ ۹۹ مدیر مسئول
۴۲ نشریه رشد نابینایان جوان

(سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش)

۹۸ ۹۹ مدیر مسئول
۴۳ نشریه رشد خانواده

(سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش)

۹۸ ۹۹ مدیر مسئول
۴۴ نشریه رشد تربیت بدنی

(سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش)

۹۸ ۹۹ مدیر مسئول
۴۵ نشریه رشد آموزش ابتدایی

(سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش)

۹۸ ۹۹ مدیر مسئول
۴۶ نشریه رشد آموزش پیش دبستانی

(سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش)

۹۸ ۹۹ مدیر مسئول

 

 

هـ) سوابق آموزشی

ردیف عنوان دروس مورد تدریس نام مؤسسه یا دانشگاه یا حوزه علمیه مدت تدریس
۱           آثار مختلف ادبیات عرب  و منطق آزاد ۵ سال
۲          فقه آزاد ۳ سال
۳          اصول فقه

(اصول فقه مظفر، حلقه ثانیه شهید صدر، بخش برائت رسائل، الموجز)

آزاد ۳ سال
۴          کلام اسلامی آزاد ۴سال
۵          فلسفه

(بدایه الحکمه- اصول فلسفه و روش رئالیسم)

آزاد ۳سال
۶          فرائد الاصول

(بخش قطع و ظن)

مدرسه علمیه دارالعلم امام حسن مجتبی ع در قم ۹۵و۹۶
۷          مکاسب محرمه مدرسه علمیه دارالعلم امام حسن مجتبی ع در قم ۹۶
۸          فرائد الاصول

(بخش برائت و احتیاط)

مدرسه علمیه دارالعلم امام حسن مجتبی ع در قم ۹۷
۹          تاریخ اصول فقه مدرسه علمیه خاتم الاوصیاء در تهران ۹۶-۹۸
۱۰        اصول فقه و هرمنوتیک مرکز تخصصی فقه نظام ساز امام رضا ع تهران ۹۷-۹۸
۱۱        هرمنوتیک جامعه المصطفی قم ۹۸-۹۹
۱۲       قواعد الفقهیه دارالعلم امام حسن علیه السلام ۹۸-۹۹
۱۳       تاریخ اصول فقه مدرسه صاحب الامر عج ۹۸

 

 

و) سوابق تحقیقاتی و فعالیت‌های علمی

 1. تحقیقات مبنایی اتمام‌یافته
ردیف عنوان کتاب نوع تحقیق تاریخ اتمام محل انتشار یا ارائه
۱٫ اصول فقه و نقد هرمنوتیک فلسفی تحقیق ۹۶ زیر چاپ سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۲٫ پیرامون فلسفه اصول فقه تدوین ۹۲ سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
۳٫ نظریه فهم متن در اصول فقه

از رهگذر بررسی تطبیقی دانش اصول فقه و هرمنوتیک روش شناختی

تحقیق ۹۸ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

 

 1. تحقیقات در دست اجرا
ردیف عنوان تحقیق نوع تاریخ شروع محل ارائه
۱ جریان شناسی فقهی تحقیق ۹۸ مرکز مطالعات راهبردی حوزه

 

 1. تحقیقات کاربردی اتمام یافته
ردیف عنوان تحقیق نوع مشارکت تاریخ اتمام محل انتشار یا ارائه
۱٫ تالیف ۱۵ جلد از مهارتهای فعالان فرهنگی با نامهای :

 

۱- اداره یک گروه ۲- سخنرانی ۳- اداره یک تشکیلات ۴- مناظره ۵- نقد ۶- مصاحبه خبری ۷- روزنامه نگاری ۸-  مصاحبه پرسنلی سازمانی ۹- مدیریت بحران ۱۰- ارتباط تلفنی ۱۱- حل تعارض ۱۲- تهیه یک گزارش ۱۳- اداره یک کلاس ۱۴- مبارزه با جاسوسی ۱۵- مقابله با عملیات روانی

سرپرست پروژه ۹۲ چاپ شده در کانون اندیشه جوان
۲٫ دفاتر ۳۲ جلدی از کتابچه­های فکری با نام سلسله مشق آزاد:

۱- ازدواج دانشجویی ۲- حقوق زن (دو جلد) ۳- رابطه پسر و دختر ۴- صادق هدایت ۵- جبران خلیل جبران ۶-  علی شریعتی ۹- محمد مصدق ۱۰- امام خمینی ۱۱- مقام معظم رهبری ۱۲- احمد شاملو ۱۳- مهدی هاشمی ۱۴- روشنفکری دینی ۱۵- نسبی گرایی ۱۶- پائولو کوئیلو ۱۷-سید جلال  آل احمد ۱۸- میلان کوندرا ۱۹-اسلام و توسعه ۲۰- امامت ۲۱- دعا ۲۲- وهابیت ۲۳- دفاع مقدس ۲۴- امتحان ۲۵- انقلابهای رنگی ۲۶- انقلاب اسلامی ۲۷- ولایت فقیه ۲۸- بهائیت ۲۹- وحی، پیامبر و تجربه دینی ۳۰- امریکا و ایران ۳۱- سیر و سلوک ۳۲- خاتمیت و شبهات

سرپرست پروژه ۸۷

و …

چاپ اول موسسه انتشارات امیرکبیر

چاپ دوم به بعد کانون اندیشه جوان

۳٫ پروژه مطالعاتی بررسی عملکرد شبکه­های اجتماعی اینترنتی و عملکرد ایرانیان در شبکه­های اجتماعی داخلی (کلوب) و خارجی (فیس بوک و ..) سرپرست گروه ۸۷-۸۸ مرکز جرائم سایبری
۴٫ مسئله شناسی عرصه فضای مجازی سرپرست گروه ۸۸ مرکز جرائم سایبری
۵٫ پروژه مطالعاتی جریان شناسی فعالین در عرصه فرهنگ کشور سرپرست گروه ۹۰-۹۲ مرکز تحقیقات راهبردی ژرفا
۶٫ تشکیل اتاقهای فکر مسئله یابی سرپرست گروه ۹۰-۹۲ مرکز تحقیقات راهبردی ژرفا
۷٫ تهیه گزارشهای راهبردی در ۳۰ مسئله مهم فرهنگی و اجتماعی مانند:

حجاب، هیات های مذهبی، موبایلیتی، روحانیت و جامعه، و…..

سرپرست گروه ۹۰-۹۲ مرکز تحقیقات راهبردی ژرفا
۸٫ کتاب چاپ شده «نظام واره جامع مسائل فرهنگی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران» مشاور عالی و ناظر علمی طرح ۹۱  (پژوهشنامه تخصصی مسئله شناسی افق مکث- موسسه فرهنگی مطالعاتی صراط مبین)
۹٫ ویژه نامه چاپ شده « پایش و آسیب شناسی وضعیت آموزش و خدمات روان شناسی» مشاور و همکار علمی ۹۵  (پژوهشنامه تخصصی مسئله شناسی افق مکث- موسسه فرهنگی مطالعاتی صراط مبین)
۱۰٫ ویژه نامه چاپ شده «پایش و آسیب شناسی وضعیت مسجد و ارائه راه کارهای مرتبط» ناظر علمی ۹۵  (پژوهشنامه تخصصی مسئله شناسی افق مکث- موسسه فرهنگی مطالعاتی صراط مبین)
۱۱٫ ویژه نامه چاپ شده «پایش و آسیب شناسی وضعیت پوشش و حجاب در جامعه ایرانی همراه با ارائه راه کار برای بهبود وضعیت آن » ناظر علمی ۹۵  (پژوهشنامه تخصصی مسئله شناسی افق مکث- موسسه فرهنگی مطالعاتی صراط مبین)
۱۲٫ ویژه نامه چاپ شده «پایش و آسیب شناسی وضعیت بازی های رایانه ای و ارائه راه کارهای مرتبط » ناظر علمی ۹۵  (پژوهشنامه تخصصی مسئله شناسی افق مکث- موسسه فرهنگی مطالعاتی صراط مبین)
۱۳٫ ویژه نامه چاپ شده «پایش و آسیب شناسی وضعیت امر به معروف و نهی از منکر و ارائه راه کاری مرتبط » مشاور علمی ۹۵  (پژوهشنامه تخصصی مسئله شناسی افق مکث- موسسه فرهنگی مطالعاتی صراط مبین)
۱۴٫ ویژه نامه چاپ شده «پایش و آسیب شناسی هیات و عزاداری در جامعه» مشاور علمی ۹۵  (پژوهشنامه تخصصی مسئله شناسی افق مکث- موسسه فرهنگی مطالعاتی صراط مبین)
۱۵٫ ویژه نامه چاپ شده «پایش و آسیب شناسی وضعیت آموزش و آموزشگاه های زبان خارجی » مشاور علمی ۹۵  (پژوهشنامه تخصصی مسئله شناسی افق مکث- موسسه فرهنگی مطالعاتی صراط مبین)
۱۶٫ ویژه نامه چاپ شده «پایش و آسیب شناسی وضعیت ازدواج» همکار علمی ۹۵  (پژوهشنامه تخصصی مسئله شناسی افق مکث- موسسه فرهنگی مطالعاتی صراط مبین)
۱۷٫ ویژه نامه چاپ شده اصلاح حجاب در جامعه استاد همکار ۹۵  (پژوهشنامه تخصصی مسئله شناسی افق مکث- موسسه فرهنگی مطالعاتی صراط مبین)
۱۸٫ پروژه آسیب شناسی برنامه پنجم توسعه در حوزه های اقتصاد، علم و فناوری ، فرهنگ و مدیریت سرپرست علمی ۹۴ بنیاد پیشرفت اسلامی
۱۹٫ پروژه «پیشنهاد احکام برنامه­ ذیل سیاستهای کلی برای برنامه ششم در حوزه اقتصاد»

در موضوعات: اقتصاد دریایی، حمل و نقل ریلی، افرایش بهره وری، انرژی های نو، زنجیره ارزش و حمایت های ساختاری

سرپرست علمی ۹۴-۹۵ بنیاد پیشرفت اسلامی

 

۲۰٫ پروژه «پیشنهاد احکام برنامه­ ذیل سیاستهای کلی برای برنامه ششم در حوزه فرهنگ»

در موضوعات:

«نقشه مهندسی فرهنگی کشور و تهیۀ پیوست فرهنگی برای طرح‌های مهم»،«سبک زندگی و اصلاح الگوی مصرف، «تولید محصولات فرهنگی بومی»

سرپرست علمی ۹۴-۹۵ بنیاد پیشرفت اسلامی

 

۲۱٫ پروژه «پیشنهاد احکام برنامه­ ذیل سیاستهای کلی برای برنامه ششم در حوزه علم و فناوری» سرپرست علمی ۹۴-۹۵ بنیاد پیشرفت اسلامی با همکاری مرکز راهبری مطالعات اسلامی اقتصاد مقاومتی حوزه علمیه قم
۲۲٫ پروژه «پیشنهاد احکام برنامه­ ذیل سیاستهای کلی برای برنامه ششم در حوزه مدیریت و فناوری» سرپرست علمی ۹۴-۹۵ بنیاد پیشرفت اسلامی با همکاری مرکز راهبری مطالعات اسلامی اقتصاد مقاومتی حوزه علمیه قم
۲۳٫ پروژه «پیشنهاد احکام برنامه­ ذیل سیاستهای کلی برای برنامه ششم در حوزه سلامت » سرپرست علمی ۹۴-۹۵ بنیاد پیشرفت اسلامی
۲۴٫ پروژه­ی وضع شناسی حکمرانی در نوزده حوزه حکمرانی سرپرست علمی ۹۶ مجمع عالی بسیج مستضعفین
۲۵٫ پروژه مسئله یابی «مسائل حکمرانی در حوزه زن و خانواده» سرپرست علمی ۹۷-۹۸ مرکز مطالعات راهبردی بسیج مستضعفین
۲۶٫ پروژه مسئله یابی «مسائل حکمرانی در حوزه جوانان » سرپرست علمی ۹۷-۹۸ مرکز مطالعات راهبردی بسیج مستضعفین
۲۷٫ پروژه مسئله یابی «مسائل حکمرانی در حوزه تعلیم و تربیت » سرپرست علمی ۹۷-۹۸ مرکز مطالعات راهبردی بسیج مستضعفین
۲۸٫ پروژه مسئله یابی «مسائل حکمرانی در حوزه سلامت » سرپرست علمی ۹۷-۹۸ مرکز مطالعات راهبردی بسیج مستضعفین
۲۹٫ پروژه مسئله یابی «مسائل حکمرانی در حوزه آموزش عالی » سرپرست علمی ۹۷-۹۸ مرکز مطالعات راهبردی بسیج مستضعفین
۳۰٫ پروژه مسئله یابی «مسائل حکمرانی در حوزه رسانه » سرپرست علمی ۹۷-۹۸ مرکز مطالعات راهبردی بسیج مستضعفین
۳۱٫ پروژه مسئله یابی «مسائل حکمرانی در حوزه علم و قناوری » سرپرست علمی ۹۷-۹۸ مرکز مطالعات راهبردی بسیج مستضعفین
۳۲٫ پروژه مسئله یابی «مسائل حکمرانی در حوزه فرهنگ » سرپرست علمی ۹۷-۹۸ مرکز مطالعات راهبردی بسیج مستضعفین
۳۳٫ پروژه مسئله یابی «مسائل حکمرانی در حوزه ورزش » سرپرست علمی ۹۷-۹۸ مرکز مطالعات راهبردی بسیج مستضعفین
۳۴٫ پروژه مسئله یابی «مسائل حکمرانی در حوزه اقتصاد » سرپرست علمی ۹۷-۹۸ مرکز مطالعات راهبردی بسیج مستضعفین
۳۵٫ پروژه مسئله یابی «مسائل حکمرانی در حوزه مدیریت » سرپرست علمی ۹۷-۹۸ مرکز مطالعات راهبردی بسیج مستضعفین
۳۶٫ پروژه مسئله یابی «مسائل حکمرانی در حوزه اقتصاد» سرپرست علمی ۹۷-۹۸ مرکز مطالعات راهبردی بسیج مستضعفین
۳۷٫ پروژه مسئله یابی «مسائل حکمرانی در حوزه روابط بین الملل » سرپرست علمی ۹۷-۹۸ مرکز مطالعات راهبردی بسیج مستضعفین
۳۸٫ پروژه مسئله یابی «مسائل حکمرانی در حوزه زیربنایی » سرپرست علمی ۹۷-۹۸ مرکز مطالعات راهبردی بسیج مستضعفین
۳۹٫ پروژه مسئله یابی «مسائل حکمرانی در حوزه انرژی» سرپرست علمی ۹۷-۹۸ مرکز مطالعات راهبردی بسیج مستضعفین
۴۰٫ پروژه مسئله یابی «مسائل حکمرانی در حوزه حقوقی » سرپرست علمی ۹۷-۹۸ مرکز مطالعات راهبردی بسیج مستضعفین
۴۱٫ پروژه مسئله یابی «مسائل حکمرانی در حوزه سازندگی » سرپرست علمی ۹۷-۹۸ مرکز مطالعات راهبردی بسیج مستضعفین
۴۲٫ پروژه مسئله یابی «مسائل حکمرانی در حوزه صنعت» سرپرست علمی ۹۷-۹۸ مرکز مطالعات راهبردی بسیج مستضعفین

 

 1. مقالات تألیفی
ردیف عنوان مقاله نوع مقاله تاریخ اتمام محل انتشار یا ارائه

(نام مجله یا مجموعه مربوط)

۱ ماهیت احکام امضایی از رهگذر بررسی تطبیقی آراء امام خمینی و مرحوم غروی اصفهانی تحقیق(علمی – پژوهشی) ۹۲ چاپ شده در مجله حقوق اسلامی اسلامی ش ۳۴
۲ تفاوت تنقیح مناط و الغای خصوصیت با قیاس تحقیق(علمی – پژوهشی) ۹۲ چاپ شده در مجله حقوق اسلامی شماره ۴۲ و کنگره علوم انسانی اسلامی سال ۹۳
۳ مسئولیت مدنی در احسان جمعی

با همکاری دکتر محمود حکمت نیا

تحقیق(علمی – پژوهشی) ۹۳ چاپ شده در مجله فقه و اصول دانشگاه فردوسی مشهد
۴ مسئولیت مدنی ناشی از تصرفات مالکانه

با همکاری دکتر محمود حکمت نیا

تحقیق(علمی – پژوهشی) ۹۳ چاپ شده در مجله حقوق اسلامی
۵ ماهیت احکام امضایی علمی-پژهشی ۹۴ چاپ شده در مجله فقه و اصول دانشگاه فردوسی مشهد
۶ کارکردگرایی در موضوعات عرفی احکام شرعی علمی-پژهشی ۹۵ چاپ شده در مجله حقوق اسلامی شماره ۴۸
۷ بررسی تطبیقی مبانی الاهیاتی هرمنوتیک روشی و اصول فقه علمی-پژهشی ۹۵ چاپ شده در مجله ذهن شماره ۶۵
۸ معناشناسی شلایر ماخر علمی-پژوهشی ۹۵ زیر چاپ در مجله قبسات
۹ هرمنوتیک روش شناختی و علوم انسانی علمی –پژوهشی ۹۷ چاپ شده در مجله قبسات شماره ۸۷
۱۰ پدیدارشناسی تنها روش هرمنوتیک فلسفی و نقد آن علمی-پژوهشی  ۹۷ قبسات
۱۱ تهافتهای گادامر در مواجهه با روشهای علوم تفسیری در شناخت مراد مولف علمی – پژوهشی ۹۷ چاپ شده در مجله قبسات شماره ۷۶
۱۲ نسبی گرایی هرمنوتیک فلسفی جریان شناسی فقهی در حوزه علمیه قم معاصر علمی –پژوهشی ۹۸ مجله فلسفه دین
۱۳ ناکارآمدی هرمنوتیک فلسفی نسبت به رفع نیازهای اصول فقه به دلیل تفاوتهای بنیادین در مبانی معناشناختی

 

علمی – پژوهشی ۹۷ مجله اصول فقه انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم
۱۴ عدم انسجام در هرمنوتیک فلسفی محمد مجتهد شبستری علمی – تخصصی ۹۶ منظومه نقد اندیشه­های محمد مجتهد شبستری

 

 1. . ارزیابی تحقیقات و آثار
عنوان مقالات / کتاب نوع مقاله محل
تحقیق فلسفه اجتهاد تمدنی – نوشته حجت الاسلام و المسلمین واسطی گروه منطق فهم دین پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
مقاله تأملی در نسبت هرمنوتیک فلسفی گادامر و علوم طبیعی علمی – پژوهشی ذهن
–       مقاله فرق معنای حکمت در فلسفه و قران

–       مقاله نقد پلورالیسم دینی با تأمّلی بر علل گرایش به آن

–       مقاله نگاهی نو به نسبت میان فلسفه و علوم‌انسانی

–       مقاله روش شناسی فلسفه های مضاف

–       مقاله تأمّلی بر علل گرایش به پلورالیسم دینی و پاره­ای از نقدهای وارد بر آن

–       مقاله چگونگی استنباط مبانی علوم انسانی اسلامی از منظرعلامه جوادی آملی

–       مقاله مجاری تأثیر علائق مفسر در تفسیر قرآن

–       مقاله رهیافت عقل در فهم متن قرآن کریم از نگاه علامه نصرحامد ابوزید و علامه طباطبایی

–       مقاله آسیب­شناسی فقه و فقاهت در منظومه­ی حکمی صدرالمتألهین

–       مقاله دین در هرمنوتیک فلسفی

–       مقاله بررسی جایگاه فرآیند نظریه‌پردازی بر اساس آموزه‌های اسلامی در هندسه تحول علوم انسانیِ اسلامی

–       بررسی تاریخی و معرفتی زمینه های شکل گیری و چیستی فلسفه مضاف(با نگاهی انتقادی به فلسفه مضاف در ایران)

علمی – پژوهشی قبسات
–       مقاله ماهیت فقه

–       مقاله امر به معروف و نهی از منکر ماهیتی حقوقی یا اخلاقی

–       مقاله تحلیل نظریه حق‌الناس

–       مقاله در خصوص حق رأی و بررسی صلاحیت‌ها

–       مقاله ماهیت حکم فقهی و تقسیم آن به وضعی و تکلیفی

–       مقاله نظریه وضع طبیعی بر جنبش فمینیسم

–       مقاله کاوشی در مبانی حجیتی گونه های دلالی سیاق

–       مقاله نظریه عدل شبکه ای

–       مقاله تحلیل نظریه منطقه­الفراغ و احکام حکومتی در آرای شهید صدر

علمی – پژوهشی حقوق اسلامی
–      مقاله بررسی نظریه وضع الفاظ و هرمنوتیک علمی – پژوهشی انجن اصول فقه حوزه علمیه
–       مقاله نظریه مقاصد الشریعه

–       مقاله امنیت در نزد شهید مطهری

علمی – تخصصی مجله قانون مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی
–       مقاله بررسی نقش آقامحمدباقر وحید بهبهانی در احیای اجتهاد شیعه

–       و..

علمی – ترویجی کنگره نقش شیعه در تولید علوم اسلامی
بیش از ۱۰۰ کتاب از کتابهای کانون اندیشه جوان کانون اندیشه جوان
–       مقاله رهایی از متن مقدس مجله کتاب نقد

 

 1. کرسی‌های نظریه‌پردازی، نوآوری، نقد و مناظره علمی، نشست علمی
ردیف موضوع نوع نوع فعالیت دستگاه برگزار کننده سال توضیحات
۱ گونه های نسبی گرایی در هرمنوتیک فلسفی گادامر کرسی ترویجی ارائه دهنده پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۱۳۹۷ رتبه بسیار خوب

ناقدان: حجت الاسلام و المسلمین قائمی نیا و حجت الاسلام شاکرین

۲ مسئلگی

(زاویه ای نو در فهم گزاره های حدیثی و تاریخی)

پیش اجلاسیه نظریه پردازی ناقد پردیس دانشگاه تهران

هیات حمایت از کرسی های نظریه پردازی

۱۳۹۷ ارائه دهنده: دکتر محمد حسن احمدی
۳ الگوریتم اجتهاد

 

کرسی ترویجی ناقد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۱۳۹۷ ارائه دهنده : (حجت الاسلام و المسلمین اقای واسطی)
۴ تفسیر متن در علوم اسلامی و هرمنوتیک کرسی ترویجی ارائه دهنده پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۱۳۹۸ ناقدان: دکتر خورخه از دانشگاه هاوانا و دکتر مهدی عبداللهی
۵ اصول فقه و هرمنوتیک نشست علمی مجازی ارائه دهنده انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم ۱۳۹۹ ناقد: حجت الاسلام و المسلمین صادق محمدی

 

ز) همکاری علمی ـ اجرایی

ردیف نوع همکاری مؤسسه یا مرکز مربوط سال توضیحات
۱ پژوهشیاری پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۸۶-۹۱ تحقیق کلان فلسفه اصول فقه با محوریت آیت الله رشاد
۲ عضو شورای سیاستگذاری نشریه پنجره ۸۸-۹۰  
۳ عضو شورای سیاستگذاری نشریه حاشیه ۸۹-۹۰  
۴ عضو کارگروه رسانه و تبلیغ دفتر مقام معظم رهبری ۸۷  
۵ رئیس کارگروه سازمان آموزش و پرورش شهر تهران ۸۸-۸۹ کارگروه گفتمان انقلاب اسلامی آموزش و پرورش شهر تهران
۶ عضو شورای سیاستگذاری و مسئول پروژه نشریه راه ماندگار ۹۲  
۷ مسئول تامین محتوا بسیج اساتید دانشگاه تهران ۹۳  
۸ عضو شورای علمی گروه بینش و اندیشه مرکز پژوهشهای جوان ۹۳  
۹ مشاور عالی فرهنگی موسسه صراط مبین ۹۳-۹۴  
۱۰ جریان شناسی فرهنگی و علمی کشور معاونت فرهنگی ۹۱-۹۲  
۱۱ طراحی ساختار رصد و تحلیل عرصه کلان فرهنگ کشور و اجرای سه فاز آن معاونت فرهنگی ۹۱-۹۳  
۱۲ عضو شورای علمی همایش فلسفه اصول فقه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۹۳  
۱۳ عضو شواری علمی همایش فلسفه­های مضاف پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۹۵  
۱۴ دبیر علمی حلقه فلسفه اصول فقه  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۸۸-۹۱  

 

ح) همایش‌ها

ردیف نام همایش/ هم‌اندیشی/ کارگاه/جلسه نوع همکاری دانشگاه یا مؤسسه مربوط سال توضیحات
۴۳٫ همایش فلسفه اصول فقه دبیر علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۹۲  
۴۴٫ جشنواره کتاب رشد دبیر علمی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش ۹۸  
۴۵٫ ۵ همایش از سلسله همایش های آنان که می اندیشند(علامه طباطبایی ، سید احمد فردید، سید حسین نصر، میشل فوکو) مدیریت علمی و اجرایی کانون اندیشه جوان ۸۵-۸۷  
۴۶٫ همایش روشنفکری دینی مدیریت علمی و اجرایی کانون اندیشه جوان ۸۷  
۴۷٫ کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی ارائه مقاله جمعی از دانشگاهها و موسسات پژوهشی ۹۲  
۴۸٫ همایش اعتزال نو عضو شورای علمی همایش پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۹۳  
۴۹٫ جشنواره فیلم رشد مسئول سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش ۹۸  

 

ط) انجمن‌های علمی

ردیف نام انجمن علمی نوع همکاری دانشگاه یا مؤسسه مربوط سال
۱ انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم دبیر علمی حلقه فلسفه اصول فقه حوزه علمیه قم ۹۲-۹۳

و ۹۷

 

ی) اجرای طرح‌های علمی ابتکاری ویژه

ردیف عنوان طرح ابتکاری دانشگاه یا مؤسسه مربوط سال توضیحات
۱ تاسیس مرکز پژوهشهای جوان پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۸۹  
۲ تاسیس رویکرد جدید سایت باشگاه اندیشه کانون اندیشه جوان ۸۵  
۳ تاسیس مجله حاشیه مرکز پژوهشهای جوان ۸۹  
۴ رویکرد جدید مجله زمانه کانون اندیشه جوان ۸۹و۹۷  
۵ تاسیس مجله مسئله شناختی مکث

و انتشار ۱۰ جلد آن

موسسه صراط مبین ۹۳-۹۴  
۶ تاسیس اندیشکده مطالعات راهبردی مرکز مطالعات راهبردی بسیج ۹۵-۹۷  

 

ک) اجرای سخنرانی و مصاحبه علمی

ردیف عنوان سخنرانی/ مصاحبه دانشگاه یا مؤسسه مربوط سال توضیحات
۱ نقش دانشجوی انقلابی در فرهنگ(چند جلسه) دانشگاه صنعتی شریف ۸۶  
۲ چیستی فرهنگ دانشگاه صنعتی شریف ۸۷  
۳ جنگ نرم و حوزه های علمیه ۱۰ حوزه علمیه تهران ۸۸-۸۹  
۴ جنگ نرم و دانشگاهها دانشگاه­های مشهد، رشت، اهواز و… ۸۸-۸۹  
۵ ماهیت فرهنگی انقلاب اسلامی دانشگاه سنقر ۹۱  
۶ چیستی فلسفه اصول فقه رادیو معارف ۹۲  
۷ ضرورت کانون های تفکر در پیشرفت کشور دانشگاه امام حسین ع ۹۵  

همکاری با کانون اندیشه جوان (در زمینه: نشست‌های گفتمانی، نقدو مناظره، طرح نخبه‌پروری، باشگاه اندی