کرسی ترویجی تحلیل و نقد دیدگاه دیلتای در باب نسبت فرهنگ مدرن و علوم انسانی

به گزارش اداره روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، گروه غرب‌شناسی پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه، کرسی ترویجی “تحلیل و نقد دیدگاه دیلتای در باب نسبت فرهنگ مدرن و علوم انسانی”را روز چهارشنبه مورخ ۳۰ فروردین‌ماه جاری از ساعت ۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰ در محل ساختمان مرکزی پژوهشگاه برگزار می‌کند.

در این نشست علمی دکتر مالک شجاعی عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به ارایه مطلب می‌پردازند و دکتر ابراهیم دادجو و دکتر مهدی معین‌زاده ناقدی این جلسه را بر عهده خواهند داشت.

دکتر محمدعلی روزبهانی نیز دبیری علمی این کرسی را عهده‌دار خواهند بود.

کرسی ترویجی”تحلیل و نقد دیدگاه دیلتای در باب نسبت فرهنگ مدرن و علوم انسانی”روز چهارشنبه مورخ ۳۰ فروردین‌ماه جاری از ساعت ۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰ در محل ساختمان مرکزی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به نشانی: خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر، کوچه پژوهشگاه (۲)، طبقه دوم، سالن جلسات پژوهشگاه برگزار خواهد شد.