ارتقاء آقای قاسم اخوان نبوی به رتبه استادیاری

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ‌در دوازدهمین جلسه هیأت ممیزه مشترک استان تهران که در تاریخ 17/12/94 برگزار شد،‌ آقای قاسم اخوان نبوی عضو هیأت علمی گروه کلام و دین پژوهی پژوهشکده حکمت و دین پژوهی پژوهشگاه به رتبه استادیاری ارتقاء پیدا کرد.

گفتنی است قاسم اخوان نبوی عضو هیأت علمی گروه کلام و دین پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی از سال 1386فعالیت خود را با پژوهشگاه آغاز نموده است. از ایشان تا کنون تحقیقات متعددی همچون دین، اسطوره، خرافه و جادو–فطرت وخرد–حکمت صدرایی و کلام شیعه –ستنباط معارف عقلی از نصوصدینی –مبادی جامعه شناسی دینو مقالاتی از قبیل:  سیمای فلسفه جدید درآثارشهید صدر- زبان دین از دیدگاه حکمت متعالیه–امامت از منظر علامه طباطبایی- اسما وصفات الهی از منظر امام خمینی – مبانی و پیشفرضهای فلسفی قرائتهای مختلف از دین – پیامدهای پلورالیزم دینی – تأملی برمبانی دیدگاه حداقلی به دین – تأملی بر مبادی عقل و دین – تکثرگرایی دین از دیدگاه علامه طباطبایی و … منتشر شده است.

همچنین اخوان نبوی در تحقیقات متعددی به عنوان ارزیاب و در انجمن های علمی متعدد حضور فعال داشته اند.

 

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید