برچسب: گزارش محتوایی

تعریف و روش مذهب اقتصادی اسلام

گزارش محتوایی کرسی علمی ترویجی با موضوع “تعریف و روش مذهب اقتصادی اسلام“

کرسی ترویجی ساختار حکمت متعالیه و انقلاب اسلامی برگزار شد

کرسی علمی ترویجی با موضوع “ساختار حکمت متعالیه و انقلاب اسلامی“ توسط گروه معرفت شناسی پژوهشکده حکمت و دین‌پژوهی برگزار شد.

چیستی روح معنا و تبیین معیار در تعیین حدود کاربرد آن...

کرسی علمی ترویجی «چیستی روح معنا و تبیین معیار در تعیین حدود کاربرد آن در تفسیر عرفانی» توسط گروه قرآن پژوهی پژوهشکده حکمت و...

آسیب شناسی روش پژوهش در مسائل تاریخی

گزارش محتوایی کرسی آسیب شناسی روش پژوهش در مسائل تاریخی

دلالت های بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی در برنامه هفتم توسعه

نشست علمی «دلالت های بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی در برنامه هفتم توسعه» توسط مرکز مطالعات پیشرفت و تمدن پژوهشگاه، روز چهارشنبه ۴ اسفندماه...

یادداشت هفته

نشست‌های علمی