برچسب: کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی

دریافت ششمین جایزه جهانی علوم انسانی اسلامی توسط دکتر محمود حکمت...

ششمین جایزه جهانی علوم انسانی اسلامی به دکتر محمود حکمت نیا اهدا شد

یادداشت هفته

نشست‌های علمی