برچسب: کارگاه هوش مصنوعی

چهارمین جلسه از کارگاه دانش‌افزایی هوش مصنوعی برگزار می‌شود

برگزاری کارگاه دانش‌افزایی “دیگرافزار؛ چارچوبی جدید برای فهم رابطه انسان- ماشین هوشمند"، توسط هسته حکمرانی و هوش مصنوعی مرکز رشد و خانه خلاق و نوآوری پژوهشگاه

سومین جلسه از کارگاه دانش‌افزایی هوش مصنوعی برگزار می‌شود

کارگاه دانش افزایی فهم‌پذیری هوش مصنوعی؛ شرط تحقق فضائل اخلاقی برگزار می شود

یادداشت هفته

نشست‌های علمی