برچسب: پژوهشکده حکمت ودین پژوهی

بنویسید بانکداری اسلامی بخوانید بنگاه‌داری!!!

گفت و گو با حجت الاسلام دکتر علی اصغر هادوی نیا عضو هیأت علمی گروه اقتصاد پژوهشگاه

قاسم اخوان نبوی

استادیار گروه کلام پژوهشکده حکمت و دین پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی حوزه تمحّض: دین‌شناسی علمی حوزه تمحض دوم: آینده پژوهی دریافت رزومه:  CV Akhavaan پست الکترونیکی: ghasemakhavan@gmail.com   سوابق...

یادداشت هفته

نشست‌های علمی