برچسب: همایش ملی

بررسی جواز شرعی مصرف محصولات تراریخته

به همت دبیرخانه همایش ملی فقه مهندسی ژنتیک و محصولات تراریخته وابسته به پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی،‌ سومین نشست تخصصی همایش ملی فقه مهندسی ژنتیک با عنوان حکم شرعی مصرف محصولات تراریخته"، عصر چهارشنبه ۲۹ دی‌ماه جاری، با حضور صاحبنظران در قم برگزار شد."

نشست تخصصی حکم شرعی مصرف محصولات تراریخته برگزار می‌شود

دبیرخانه همایش ملی فقه مهندسی ژنتیک و محصولات تراریخته وابسته به پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی،‌ سومین نشست تخصصی خود را با عنوان حکم شرعی مصرف محصولات تراریخته"، از پیش نشست‌های همایش ملی فقه مهندسی ژنتیک با حضور اساتید و صاحبنظران این حوزه در شهر مقدس قم برگزار می‌کند."

نشست تخصصی «اصل جواز تصرف در طبیعت»

به همت دبیرخانه همایش ملی فقه مهندسی ژنتیک و محصولات تراریخته وابسته به پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، نشست تخصصی اصل جواز تصرف در طبیعت"، در دفتر قم پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار می‌شود."

یادداشت هفته

نشست‌های علمی