برچسب: همایش ملی

نشست علمی در جستجوی کیفیت تنظیم‌گری

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، پنجمین پیش‌نشست علمی با موضوع «در جستجوی کیفیت تنظیم‌گری» در راستای اولین همایش ملی تنظیم‌گری فضای مجازی...

نشست چالش های تنظیم گری محتوا در فضای مجازی

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چهارمین پیش‌نشست علمی با موضوع «چالش های تنظیم گری محتوا در فضای مجازی» در راستای اولین همایش...

فراخوان مقالات همایش ملی «مطالعات نظری- دینی علوم زیستی و زیست...

فراخوان نخستین همایش ملی «مطالعات نظری دینی علوم زیستی و زیست فناوری» منتشر شد.

مشکل جهان اسلام در فهم فرهنگ، عدم شناسایی اسلام واقعی است

اولین نشست «فرهنگ از دیدگاه اندیشمندان معاصر اسلامی»، از سلسله نشست‌های دیپلماسی نخبگانی (جهان اسلام) برگزار شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی