برچسب: هفته پژوهش

نشست علمی فطرت و سلامت معنوی

به مناسبت هفته پژوهش نشست علمی به صورت حضوری و مجازی برگزار می‌شود.

آیین رونمایی از آثار منتشر شده پژوهشگاه مشترک با دبیرخانه حمایت...

همزمان با هفته پژوهش، آئین رونمایی و معرفی آثار چاپ شده پژوهشگاه با حمایت "دبیرخانه حمایت از پژوهش های مورد نیاز نظام اسلامی" برگزار شد.

نشست علمی سلامت معنوی و مزاج روحانی

به مناسبت هفته پژوهش نشست علمی به صورت حضوری و مجازی برگزار می‌شود.

بررسی ابعاد فرهنگی حاشیه نشینی در ایران

به مناسبت هفته پژوهش کرسی علمی- ترویجی توسط پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به صورت حضوری و مجازی برگزار شد.

نشست علمی حکمرانی قرآنی در اندیشه‌های تفسیری آیت‌الله خامنه‌ای

برگزاری کرسی علمی- ترویجی به مناسبت هفته پژوهش

یادداشت هفته

نشست‌های علمی